Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 163/2019, Οκτώβριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Άδειες μισθωτών

– παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης τέκνων (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 815

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

– έγκριση συνολικής διαχείρισης για το διοικητικό συμβούλιο (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 820

Αποδεικτικό ενημερότητας

– εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμισή του για πράξεις της εκκαθάρισης (ΓνωμΝΣΚ 146/2019),

σελ. 831

Αποθέματα

– η μέθοδος της λιανικής τιμής για τον προσδιορισμό του κόστους των πωληθέντων (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 818

Απόλυση

– ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (Άρθρο Ε. Αγγελόπουλος),

σελ. 803

Ασφάλιση επικουρική

– εφάπαξ (ΣτΕ 1952/2018), σελ. 828

Δηλώσεις

– διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων και πρόστιμα (ΔΕΔ Θ 1018/6.5.2019),

σελ. 832

– διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα και πρόστιμα (ΔΕΔ Θ 553/7.3.2019),

σελ. 832

Δικαιοδοσίες

– Αρμόδιων αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑ) για την ανταλλαγή εκθέσεων (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού),

σελ. 821

Δικηγόροι

– προκαταβλητέος φόρος στις αμοιβές τους (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 817

Ηλεκτρονικά βιβλία

– ηλεκτρονική τιμολόγηση (Σημείωμα της σύνταξης Δ. Γαρνέλης),

σελ. 781

Ειδικός Φόρος Ακινήτων

– απαλλαγή του άρθρου 15 Ν 3081/2002 (ΤρΔΕφΑθ 846/2019, με σχόλιο Σπ. Κομητόπουλος),

σελ. 824

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

– χρηματοδοτική λειτουργία και κόστος ιδίων κεφαλαίων (Εφαρμογές φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 807

Επενδύσεις

– περιπτώσεις πρόκρισης (Μαθηματικά-Οικονομετρία-Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 861

Εταιρεία Ετερόρρυθμη

- ακυρότητα (ΑΠ 502/2018), σελ. 830

- εικονικότητα (ΑΠ 502/2018), σελ. 830

Εταιρεία Ομόρρυθμη

- λύση με δικαστική απόφαση (ΑΠ 1085/2018),

σελ. 830

- σπουδαίος λόγος (ΑΠ 1085/2018),

σελ. 830

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

– απώλεια ιδίων κεφαλαίων (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 819

Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

– προσωρινή, διεθνική παροχή υπηρεσιών (Άρθρο Ε. Αντωνιάδου),

σελ. 797

Κρατικές επιχορηγήσεις

– αγροτών, κρατικός και φορολογικός χειρισμός (ΔΕΔ Θ 1048/7.5.2019),

σελ. 832

Μη συνεργάσιμα κράτη

– για το φορολογικό έτος 2018 και 2019 (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού),

σελ. 822

Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

– ο έλεγχός της στις οικονομικές εκθέσεις των εταιρειών (Άρθρο Β. Μπερτζελέτος),

σελ. 789

Οικονομικές εκθέσεις

– ο ρόλος της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (Άρθρο Β. Μπερτζελέτος),

σελ. 789

Παρακράτηση

– φόρου 20% σε μηχανικό (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 812

Πρόστιμα

– μη επιβολή λόγω ανακρίβειας των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή (ΔΕΔ Θ 1791/19.7.2019),

σελ. 832

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)

– υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής (ΑΠ 874/2018),

σελ. 827

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

– βάσιμος λόγος καταγγελίας (Άρθρο Ε. Αγγελόπουλος),

σελ. 803

Σύμβαση έργου

– μισθοί εργατών (ΑΠ 885/2018),

σελ. 827

Συντάξεις

– αναπηρίας, από το πρώην ΤΕΒΕ (ΣτΕ 9/2019),

σελ. 829

– βασικές, λόγω γήρατος (ΣτΕ 1828/2018),

σελ. 829

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

– νέοι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (ΥΑ 40331/Δ1.13521/19.9.2019),

σελ. 834

Τριγωνικές συναλλαγές

– εντός ΕΕ (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 814

Φορολογικές διαφορές

– ένδικο βοήθημα (ΤρΔΠρΑθ 7484/2019),

σελ. 826

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– κτίριο, ως επενδυτικό αγαθό (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 813