Α. Δράγιος, Υπόδειγμα συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης καταστατικού ΑΕ -Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 164/2019, Νοέμβριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αθανάσιος Δράγιος,  Συμβολαιογράφος Αθηνών, Μέλος του ΔΣ του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, D.E.A. - Droit Communautaire Με το Ν 4548/2018 αναμορφώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο των ανωνύμων εταιρειών. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων του νόμου, επισημαίνονται οι κυριότερες αλλαγές και παρατίθεται υπόδειγμα καταστατικού υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς. Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Επισήμανση διατάξεων νόμου ΙΙΙ. Καταστατικό σύστασης Ι. Εισαγωγή Μ ε το Ν 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 104/13.6.2018 τεύχος Α, έγινε αναμόρφωση του δικαίου της ανώνυμης εταιρείας και ρυθμίζεται εκ νέου το δίκαιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες. Με το νέο νόμο καταργούνται μεταξύ άλλων τα άρθρα 1-63δ και 90-146 του ΚΝ 2190/1920. Ο νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά εφαρμόζονται και σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητά [1] . Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.