Α. Μείωση κεφαλαίου ΑΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 164/2019, Νοέμβριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία προήλθε από μετατροπή με το N 2166/1993, με κεφάλαιο 1.700 χιλ. ευρώ παρουσιάζει συσσωρευμένες ζημιές με 31/12: 1.288 χιλ. ευρώ. Άλλα κονδύλια της καθαρής θέσης: Τακτικό αποθεματικό 7 χιλ. και σύνολο καθαρής θέσης 412 χιλ. ευρώ. Μπορεί η εταιρεία να προβεί σε συμψηφισμό των ζημιών με μείωση του Μ.Κ. και μέχρι ποιου ποσού; Ποιες οι λογιστικές εγγραφές; Η ύπαρξη αφορολόγητου αποθεματικού του Ν 3299/2004 ύψους 888 χιλ. το οποίο εμφανίζεται στο κονδύλι του Ισολογισμού Κρατικές Επιχορηγήσεις, επηρεάζει τη διαδικασία; Απάντηση: Βάσει της παρ. 4, του άρθρου 119, του Ν 4548/2018, σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου προκειμένου να αυξηθεί η καθαρή θέση της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 26, του Ν 4308/2014 στα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων στοιχείων, και τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή του καταστατικού της εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση, το μισό (1/2) του κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό €850 χιλ. ευρώ (1.700/2),...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.