Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 164/2019, Νοέμβριος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αντικειμενικές αξίες

- ακύρωση Πολ. 1113/2018 κατά το μέρος που ορίστηκε η τιμή εκκίνησης στα ακίνητα της Α΄ ζώνης Φιλοθέης (ΣτΕ 1865/2019),

σελ. 938

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

- μείωση κεφαλαίου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 934

Απεργία

- προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης (ΑΠ 185/2019),

σελ. 940

Αποθέματα

- απομείωση και λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιοτων ΕΛΠ (Πρακτικά Θέματα Λογιστικής & ΦορολογίαςΝ. Σγουρινάκης),

σελ. 924

Ατομική επιχείρηση

- μετατροπή σε ΙΚΕ (ΓνωμΣΛΟΤ 1846/24.9.2019),

σελ. 944

Δάνεια

- προϋποθέσεις κάλυψης τεκμηρίων (ΔΕΔ Θ 2004/30.9.2019),

σελ. 946

Έγκυες

- απαγόρευση απόλυσης (ΑΠ 954/2018),

σελ. 940

Εισόδημα

- τεκμαρτό και συνολικό, έννοια (Ειδικές επισημάνσειςΝ. Σγουρινάκης),

σελ. 929

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

- νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 929

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

- αντισυνταγματικότητα αναπροσαρμογής καταβαλλόμενων συντάξεων (ΣτΕ 1890/2019),

σελ. 941

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

- αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 96 Ν 4387/2016 (ΣτΕ 1889/2019),

σελ. 941

Εργοδοτικές εισφορές

- λογιστικός χειρισμός της επιδότησης (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 929

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

- σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 929

Καταστατικό

– Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν 4548/2018 (Άρθρο Α. Δράγιος),

σελ. 903

Κεφάλαιο

- μείωση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 934

Κεφαλαιουχικές εταιρείες

- κάμψη αυτοτέλειας νομικού προσώπου (ΜΠρΠειρ 3263/2018),

σελ. 943

Κοινοπραξία

- νομική φύση (ΑΠ 1417/2018),

σελ. 943

Κρατική ενίσχυση

- με τη μορφή απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος (ΣτΕ 2220/2018),

σελ. 939

Λογιστικές διαφορές

– από δαπάνες αποσβέσεων και δαπάνες καυσίμων με ΑΛΠ χωρίς αναγραφή ΑΦΜ (ΔΕΔ Θ 1790/19.7.2019),

σελ. 946

Ομαδικές απολύσεις

– όριο απολυόμενων (ΑΠ 116/2019),

σελ. 940

Παραγραφή

- στην περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΣτΕ 732/2019),

σελ. 939

Παροχές σε είδος

- με τη μορφή δανείου, ο ρόλος της έγγραφης συμφωνίας (Άρθρο Δ. Γαρνέλης),

σελ. 916

Πολυεθνικές

- δικαίωμα των πολιτών για φορολογική διαφάνεια (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου Α. Καραντάνα),

σελ. 937

Τιμολόγιο συμπληρωματικό

- προϋποθέσεις και χρόνος έκδοσης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 936

Υλικά συσκευασίας

- στο πλαίσιο του άρθρου 5, παρ. 8 Ν 4308/2014 (ΓνωμΣΛΟΤ 1875/1.10.2019),

σελ. 945

Υπηρεσίες μίας Στάσης

- διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση εταιρειών (ΕγκΥπΑν 87524/3.9.2019),

σελ. 948

Φοροαποφυγή

- κανόνες υποχρεωτικής γνωστοποίησης πληροφοριών (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου Α. Καραντάνα),

σελ. 937

Φοροδιαφυγή

– η «αποκάλυψη» των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και οντοτήτων (Σημείωμα της σύνταξης Δ. Γαρνέλης),

σελ. 877

Φόρος κληρονομίας

- αδυναμία εξόφλησης με μετρητά (ΣτΕ 1057/2019),

σελ. 938

- παραγραφή (ΣτΕ 207/2019), σελ. 939

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- σε τιμολόγιο αγοράς λογισμικού από επιχείρηση εκτός ΕΕ (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 936

- μέθοδος αντιστροφής υποχρέωσης (ΔΕΔ Α 2725/23.9.2019),

σελ. 946

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων (ΦΣΚ)

- κατάργηση κατά τη σύσταση εταιρειών (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 929