Α. Λογαριασμοί καθαρής θέσης επί αλλαγής κατηγορίας βιβλίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 167/2020, Φεβρουάριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΕ μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν 4601/2019. Από 1/1/2020 προτίθεται να προβεί σε αλλαγή τήρησης βιβλίων από διπλογραφικά, σε απλογραφικά. Μεταξύ των λογαριασμών της καθαρής θέσης υπάρχουν και οι εξής λογαριασμοί: Λογ. 41 περ .: ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ Λογ . 41-02 περ.: ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Λογ. 41-07 περ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ν 2065/1992 Λογ. 41-99 περ.: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ Ν 2842/2000 Ποια η αντιμετώπιση των παραπάνω λογαριασμών φορολογικά και λογιστικά κατά την μετατροπή της σε προσωπική ή κατά την αλλαγή τήρησης των βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά; Απάντηση: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι για την συγκεκριμένη εταιρεία δεν υφίστανται σωρευμένες ζημιές προηγούμενων ετών, καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα αποθεματικά αυτά είναι σκόπιμο να συμψηφισθούν με οποιαδήποτε χρεωστικά υπόλοιπα της καθαρής θέσης, προτού η εταιρεία προβεί σε οποιονδήποτε λογιστικό ή φορολογικό χειρισμό. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 64, του Ν 4172/2013, σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.