Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 167/2020, Φεβρουάριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ)

- αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ όταν δεν καταβάλλονται οι εισφορές (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 160

Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)

- αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ (ΑΠ 54/2019),

σελ. 177

- η ίδρυσή τους από τον συμβολαιογράφο ως ΥΜΣ (ΆρθροΙ. Βενιέρης),

σελ. 148

- φορολογική αντιμετώπιση λογαριασμών καθαρής θέσης κατά την μετατροπή τους σε προσωπικές (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 168

Αποσβέσεις

- τροποποίηση του άρθρου 24 του ΚΦΕ (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 160

 

Αρχή

- της αναδρομικής εφαρμογής ηπιότερης φορολογικής διατάξης (ΣτΕ 2691/2019),

σελ. 173

Αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι

- επιστροφή (ΜΔΠρΑθ 8403/2018),

σελ. 173

Δημόσιοι υπάλληλοι

- παροχή δωρεάν μαθημάτων κολύμβησης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 171

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

- αναγκαία και επιτακτική η εφαρμογή τους (Σημείωμα της σύνταξης Δ. Γαρνέλης),

σελ. 101

Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

- υποχρέωση εφοδιασμού εργαζομένων με πιστοποιητικό υγείας (ΑΠ 454/2019),

σελ. 174

Εργάτες

- διάκριση από υπαλλήλους (ΑΠ 481/2019),

σελ. 174

Εφάπαξ

- ανώτατο όριο (ΣτΕ 778/2018),

σελ. 176

Κέρδη

- υπό διανομή ή κεφαλαιοποίηση (Άρθρο Α. Νασόπουλος),

σελ. 132)

Κόστος αποσβέσιμο

- αναφορά με την επιμέτρηση των έντοκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 155

Κουπόνια

- φορολογική μεταχείρση για αυτούς που εκδίδονται από 1.1.2019 (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 160

Οικειοθελείς παροχές

- επιχειρησιακή συνήθεια και αρχή ίσης μεταχείρισης (ΑΠ 446/2019),

σελ. 174

Πάγια

- αποσβέσιμο κόστος (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 155

Παρακράτηση φόρου

- μισθωτής εργασίας (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 160

Παροχές ασφαλιστικές

- συνταγματικότητα μείωσης (ΣτΕ 2429/2018),

σελ. 176

Πολύτεκνοι

- καταβολή της ισόβιας σύνταξης και στον πατέρα επιζώντα σύζυγο (ΣτΕ 2321/2018),

σελ. 176

Προσωπική εταιρεία

- διμελής, αποκλεισμός εταίρου (ΑΠ 37/201),

σελ. 177

Σκάφη επαγγελματικά

- φορολογική αντιμετώπιση (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 170

Συμβολαιογράφοι

- η ίδρυση της ΑΕ ως Υπηρεσία μίας Στάσης (ΆρθροΙ. Βενιέρης),

σελ. 148

Υποκαταστήματα

- λογιστική παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων (ΣΛΟΤ 2601/2019),

σελ. 167

Φορολογία εισοδήματος

- το ζήτημα της διανομής ή κεφαλαιοποίησης κερδών (Άρθρο Α. Νασόπουλος),

σελ. 132

Φορολογικό Μητρώο

- ακυρωτικές οι διαφορές που γεννώνται από την προσβολή πράξης της φορολογικής αρχής για τις μεταβολές του (ΣτΕ 1762/2019),

σελ. 173

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- υποχρεώσεις επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 169

Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου

- φορολογική αντιμετώπιση (Άρθρο Ν. Ζωγραφάκης),

σελ. 140