Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 168, Μάρτιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

- απόφασεις της ΓΣ με ανήθικο αποτέλεσμα (Άρθρο Π. Δασκαλόπουλος),

σελ. 239

- διορισμός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου (ΑΠ 547/2019),

σελ. 268

- καταχώριση στο ΓΕΜΗ (ΓνωμΝΣΚ 223/2019),

σελ. 271

Αποζημίωση απόλυσης

- εργαζόμενος αμειβόμενος με μισθό και ποσοστά (ΑΠ 491/2019),

σελ. 267

Απολύσεις οικονομοτεχνικές

- αποζημίωση απόλυσης (ΑΠ 510/2019),

σελ. 267

- κριτήρια επιλογής απολυτέων (ΑΠ 485/2019),

σελ. 267

Γενική Συνέλευση

- αποφάσεις με ανήθικο αποτέλεσμα που θίγουν τη μειοψηφία κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας (Άρθρο Π. Δασκαλόπουλος),

σελ. 239

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

- καταχώριση αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΑΕ (ΓνωμΝΣΚ 223/2019),

σελ. 271

Δαπάνες

- επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (ΔΕΔ A 3176/2019),

σελ. 269

- που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος, χορήγηση έκπτωσης (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 251

Διευθετήσεις τεχνητές

- άρθρου 38 ΚΦΔ (ΔΕΔ Θ 2631/2019),

σελ. 269

Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου

- μέθοδος προσδιορισμού των εσόδων επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μη (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 251

- της φορολογητέας ύλης (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 251

Εναλλακτική φορολογική κατοικία

- εισαγωγή του θεσμού (Άρθρο Δ. Πάσσιου),

σελ. 219

Επιδόματα

- Πάσχα, νομοθετικό πλαίσιο και παραδείγματα (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 223

Μισθωτοί

- επίδομα Πάσχα (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 223

Ομόρρυθμη εταιρεία

- δικαστική λύση, αποκλεισμός εταίρου (ΑΠ 207/2019),

σελ. 268

Πάγια

- σε περίπτωση διακοπής επιχείρησης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 262

Περιουσιολόγιο

- μύθοι και πραγματικότητα (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 189

Πρόστιμα

- μη επιβολή για αλλαγή ΚΑΔ (ΔΕΔ Θ 2231/2019),

σελ. 270

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

- φορολογικός χειρισμός για όσες είχαν συναφθεί πριν την 31/12/2013 (ΓνωμΣΛΟΤ 2718/2020),

σελ. 259

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

- λογιστική αντιμετώπιση (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 247

Συνάλλαγμα

- λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & ΦορολογίαςΝ. Σγουρινάκης),

σελ. 247

Τέλη χαρτοσήμου

- καταβολή πριν από την κατάρτιση της σύμβασης δανείου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 262

Τέλος επιτηδεύματος

- συναφή επαγγέλματα δικηγόρου και συμβολαιογράφου (ΔΕΔ Θ 2653/2019),

σελ. 269

Φορολογική κατοικία

- αλλαγές με το Ν 4646/2019 (Άρθρο Δ. Πάσσιου),

σελ. 219

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα ή μορφωτικής φύσης (ΣτΕ 1680/2019, σχόλιο Κ. Παππά)

σελ. 265

- σε περίπτωση μείωσής του, αναστροφή ζημιάς απομείωσης (ΓνωμΣΛΟΤ 2885/2020),

σελ. 260