Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 169, Απρίλιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)

- έγκριση συνολικής διαχείρισης για το Διοικητικό Συμβούλιο (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 358

- θέματα διαχείρισης και εκπροσώπησης (ΑΠ 1085/2019),

σελ. 367

Αστική εταιρεία

- ευθύνη για υποχρεώσεις που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν 4072/2012 (ΓνωμΝΣΚ 23/2020),

σελ. 368

Εγκατάσταση μόνιμη

- έννοια, περιεχόμενο, διαφορές μεταξύ άμεσης και έμμεσης φορολογίας (Άρθρο Π. Πανταζόπουλος),

σελ. 341

Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

- μετονομασία σε e-ΕΦΚΑ με τον Ν 4670/2020 (Άρθρο Δ. Μάνος),

σελ. 334

Ενδοομιλικές συναλλαγές

- υποχρέωση υποβολής φακέλου τεκμηρίωσης (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 285

Επιδοτήσεις

- λογιστικός χειρισμός σε εταιρεία με απλογραφικά βιβλία (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 363

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

- άδεια εργασίας προσωπικού, προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης αυτής (ΑΠ 447/2019),

σελ. 366

Εργασιακές σχέσεις

- η επίδραση του κωρονοϊού (Άρθρο Κ. Τσουκαλάς),

σελ. 326

Εύλογη αξία

- στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 358

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

- εισφορά ακινήτου στην αύξηση κεφαλαίου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 362

Κοινωνική ασφάλιση

- οι αλλαγές με τον Ν 4670/2020 (Άρθρο Δ. Μάνος),

σελ. 334

Κορωνοϊός

- οι αλλαγές και οι προκλήσεις που επέφερε στις εργασιακές σχέσεις (Άρθρο Κ. Τσουκαλάς),

σελ. 326

Λαχεία

- φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 361

Μεταβίβαση επιχείρησης

- ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότη (ΑΠ 444/2019),

σελ. 366

Πάγια

- κόστος αποθήκευσης εξοπλισμού (ΓνωμΣΛΟΤ 2718/2020),

σελ. 360

Παρακοινωνία

- τι ισχύει για την εταιρική εισφορά (ΑΠ 287/2019),

σελ. 367

Σωματεία

- φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις φορολογικού έτους 2020 (Άρθρο Α. Νασόπουλος),

σελ. 315

Τέλη κυκλοφορίας

- ηλεκτρονική βεβαίωση μη οφειλής (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 356

Τέλος χρήσης

- τακτοποιήσεις και προσαρμογές για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 346

Τόκοι

- λογιστικός χειρισμός (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 367

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

- γενικές αρχές σύνταξης (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 356

- κατάρτιση (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 346