Ν. Σγουρινάκης, Ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά ακίνητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 172, Ιούλιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ Εξέταση της έννοιας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου μίας οικονομικής οντότητας και αναφορά στον λογιστικό χειρισμό της επιμέτρησής του στην εύλογη αξία, με δεδομένη, εξ αυτού του λόγου, την αναπροσαρμογή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Διάκριση από τα επενδυτικά ακίνητα.   Περιεχόμενα Α. Ορισμοί Β. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία Γ. Επενδυτικά ακίνητα Δ. Εφαρμογή Ε. Τεκμαρτό κόστος κτήσης   Α. Ενσώματα πάγια Τα ακίνητα ανήκουν στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Όπως είναι γνωστό, τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, καταχωρίζονται κατά την αρχική τους απόκτηση ή κατά την έναρξη της χρήσης τους, από την οικονομική οντότητα, στο κόστος κτήσης τους (αρχή του ιστορικού κόστους) και εν συνεχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος. Στην αξία των ενσώματων παγίων, συνεπώς και των ακινήτων, περιλαμβάνονται και οι τυχόν δαπάνες βελτίωσής τους, που μπορεί να πραγματοποιηθούν μεταγενέστερα, ενώ οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, λαμβάνονται υπόψη και προστίθενται στην αξία τους, μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες καταχωρίζονται ως έξοδα, βάσει του άρθρου 25 του Ν 4308/2014. Ακολούθως, ιδιοχρησιμοποιούμενα είναι τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίσματα), ενσώματα πάγια στοιχεία, που κατέχει η οικονομική οντότητα, ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.