Επισκόπηση Τύπου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 172, Ιούλιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

I. Λογιστική Ελεγκτική > Υποχρεωτικοί έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 37 Ν 4449/2017 για τον περιορισμό της ευθύνης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, Σιγαλού Σ. , (ΔΕΕ 5/2020, 507). II. Φορολογία Φορολογία εισοδήματος > Λήψη υπηρεσιών όταν δεν υπάρχει Διακρατική Σύμβαση, Ψαριανός Π., (Λογιστής 768/2020, 530). ΦΠΑ > Η «μόνιμη εγκατάσταση» (fixed establishment) κατά το Κοινό Σύστημα ΦΠΑ, Δρυλλεράκης Ι./Παπαδάκης Ι., (ΔΕΕ 5/2020, 500). Φορολογία χαρτοσήμου > Εξελίξεις στην παραγραφή τελών χαρτοσήμου, Πάνου Τ., (Λογιστής 768/2020, 526). Φορολογική διαδικασία > Ένδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 Ν 4646/2019, Δελλαπόρτας Σ., (Λογιστής 768/2020, 523). > Η άρση των μέτρων σε βάρος των αλληλεγγύως ευθυνομένων με βάση το νόμο 4646/2019 υπό το «φως» των εκτάκτων συνθηκών, Παλαράς Μ., (Λογιστής 768/2020, 528). III. Εργατικά Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας > Εργολαβία – Outsourcing και προστασία των εργαζομένων, Θεοδόσης Γ., (ΕΕργΔ 1/2020, 155). > Εργολαβία και προστασία εργαζομένων, Καμενόπουλος Θ., (ΕΕργΔ 1/2020, 169). Άδεια > Η άδεια αναψυχής κατά το ενωσιακό δίκαιο, Ερμίδου Ε., (ΕΕργΔ 2/2020, 405). Μισθός > Η αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων για χρονικώς πρόσθετη εργασία: Ερμηνευτικά ζητήματα μετά τις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.