Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 172, Ιούλιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ακίνητα

- ιδιοχρησιμοποιύμενα και επενδυτικά (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 658

Ανώνυμες εταιρείες

- η μείωση μετοχικού κεφαλαίου αντί της διανομής μερισμάτων δεν συνιστά τεχνητή διευθέτηση (ΔΕΔ Α 1356/2020),

σελ. 672

- συμβάσεις με μέλη διοικητικού συμβουλίου (ΜΕφΠειρ 10/2020),

σελ. 669

Αποθεματικά

- φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών (ΓνωμΝΣΚ 239/2019),

σελ. 670

Διαχειριστής ΙΚΕ

- υπολογισμός αμοιβής (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 664

Εισόδημα

- τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 663

Επιμέτρηση

- στην εύλογη αξία (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 658

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

- δικαστικός διορισμός προσωρινών διαχειριστών (ΜΕφΘεσ 163/2020 Τμ. Δ΄),

σελ. 669

Ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο

- έγκριση νέας δέσμης φορολογικών μέτρων (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου),

σελ. 667

Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών

- έκδοση τιμολογίων απολογιστικού γραφείου (ΔΕΔ Α 1225/2020).

σελ. 672

Λογιστικά αρχεία

- διαφύλαξη σε ηλεκτρονικά μέσα (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 581

Μισθωτοί

- η ετήσια κανονική άδεια, παραδείγματα και εφαρμογές (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 631

- παράλειψη προαγωγής και αξίωση καταβολής αποζημίωσης (ΑΠ 1465/2019),

σελ. 668

Μισθός

- υπολογισμός για εργαζόμενο με ημερομίσθιο (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 665

Ποτά οινοπνευματώδη

- τρόπος φορολόγησης, φόροι κατανάλωσης (Άρθρο Ν. Μπάρμπας),

σελ. 611

Συνδικαλιστικά στελέχη

- προστασία από την απόλυση (ΑΠ 1481/2019),

σελ. 668

Σύμβαση μαθητείας

- γνήσια και διάκριση από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου (ΑΠ 1465/2019),

σελ. 668

Φορολογία πλοίων

- εισόδημα από τα αλιεύματα των αλιευτικών πλοίων (ΔΕΔ Α 983/2020),

σελ. 672

Φόρος κατανάλωσης

- στο ούζο, τσίπουρο και τσικουδιά (Άρθρο Ν. Μπάρμπας),

σελ. 611

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

- Απαλλαγή για τις δωρεές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς (Άρθρο Δ. Πάσσιου),

σελ. 656