ΜΔΠρΘεσ 5867/2020 [Πράξη Επιβολής Εισφορών]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 173/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΜΔΠρΘεσ 5867/2020 Τμ. Ζ’ Ασφαλιστική νομοθεσία. Επιτρεπτή η αναδρομική ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων. Πότε αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Προϋποθέσεις λυσιτελούς προβολής του σχετικού λόγου. Πράξεις Επιβολής Εισφορών. Προϋποθέσεις νόμιμης επίδοσης. Μη εφαρμογή των περί τοιχοκολλήσεως διατάξεων σε περίπτωση επίδοσης δια του ταχυδρομείου. Δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Ι.Κ.Α. για επιβολή ασφαλιστικών εισφορών. Διακοπή παραγραφής μόνο με την κοινοποίηση της Π.Ε.Ε. στον εργοδότη ή την πλήρη γνώση της από αυτόν. Έκδοση Π.Ε.Ε. σε βάρος επιχείρησης λόγω ασφάλισης εργαζομένων επί αποδοχών κατώτερων των προβλεπομένων στην οικεία Σ.Σ.Ε. Μη παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, καθώς τα ασφαλιστικά όργανα δεν προέβησαν σε θετικές ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στην εργοδότρια την πεποίθηση ότι κατέβαλε το ορθό ύψος εισφορών, ενώ τέτοια πεποίθηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δημιουργήθηκε με την αδράνεια άσκησης προσήκοντος ελέγχου. Αλυσιτελής προβολή λόγου περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Κρίση περί παραγραφής μέρους των επιβληθεισών εισφορών, δεδομένου ότι η επίδοση των Π.Ε.Ε. ήταν άκυρη, ενώ δεν προκύπτει πλήρης γνώση αυτών σε χρόνο προγενέστερο. Δεκτή εν μέρει η προσφυγή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.