Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 174/2020, Οκτώβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

- έκτακτος έλεγχος ΑΕ από «μικρή μειοψηφία» (ΜΠρΑθ 1211/2020,

σελ. 859

Γενικός Κανονισμός Επεξεργασίας Δεδομένων

- συγκατάθεση των υποκειμένων, εμπιστευτικότητα, εκτελών την επεξεργασία, DPO (Άρθρο Η. Τσαούσης),

σελ. 836

Δαπάνες

- επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 773

- παραγωγικές ν.π. (ΔΕΔ Αθ 1050/2020),

σελ. 860

Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ)

- σύμφωνα με τις ΣΑΔΦ (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου),

σελ. 852

Ειδικά καθεστώτα

- πρακτορείων ταξιδίων (Άρθρο Γ. Κατρινάκης),

σελ. 800

Εισόδημα

- από υπεραξία μεταβίβασης μετοχών (ΔΕΔ Θεσ 604/2020),

σελ. 860

Εκκαθάριση

- εν λειτουργία υπερχρεωμένων επιχειρήσεων (ΜΠρΗρακλ 127/2020,

σελ. 859

Έμμισθοι δικηγόροι

- ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕιρΑμαρ 149/2020),

σελ. 856

Ενδοομιλικές συναλλαγές

- μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών (ΔΕΔ Αθ 1514/2020),

σελ. 860

Επιστροφή (rebate)

- μείωση βάσης επιβολής του φόρου κατά το ποσό της έκπτωσης (ΔΕφΑθ 790/2020),

σελ. 856

Επιχειρήσεις

- με υψηλό P/B, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων (Άρθρο Ε. Δεμοιράκος / Γ. Χλωμού),

σελ. 830

- παύση δραστηριότητας λόγω COVID-19 (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 851

Επιχειρησιακή συνήθεια

- οικειοθελείς παροχές εργοδότη (ΑΠ 395/2020),

σελ. 857

Καταγγελία

- σύμβασης εξαρτημένης εργασίας κατόπιν υποβολής μήνυσης (ΑΠ 725/2020),

σελ. 857

Κόστος

- ασυμμετρία και επίδραση στα λογιστικά κέρδη (Άρθρο Ο. Βλησμάς / Ν. Καραμπίνης / Α. Μπάλλας / Δ. Χέβας),

σελ. 826

Λογιστικές καταστάσεις

- ανάλυση για επιχειρήσεις με υψηλό P/B (Άρθρο Ε. Δεμοιράκος / Γ. Χλωμού),

σελ. 830

Ομαδικές απολύσεις

– καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (ΑΠ 512/2020),

σελ. 857

Ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ)

- αίτηση αποκλεισμού εταίρου (ΜΕφΑθ 2333/2019),

σελ. 859

- εκουσία έξοδος εταίρου (ΜΕφΛαρ 482/2019),

σελ. 859

- λύση (ΜΕφΑθ 3476/2019), σελ. 859

Πίνακας προσωπικού

- πρόστιμο (ΜΔΠρΠατρ 359/2020), σελ. 858

Προκαταβολή επιστρεπτέα

- ορισμός, λογιστική αντιμετώπιση (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας, Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 844

Προσαύξηση περιουσίας

- τεκμαρτός υπολογισμός μισθωτικής αξίας ακινήτων (ΔΕΔ Αθ 427/2020),

σελ. 860

Προσωπικά δεδομένα

- εφαρμογή του GDPR στις επιχειρήσεις (Άρθρο Η. Τσαούσης),

σελ. 836

Πώληση

- εμπορευμάτων από τρίτη χώρα σε χώρα κράτους μέλους (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 850

Συντάξεις

- αγωγή για την επιστροφή των διενεργηθεισών περικοπών (ΜΔΠρΑθ 12236/2020),

σελ. 858

- ανασφάλιστου υπερήλικα (ΤρΔΠρΘεσ 4138/2020),

σελ. 858

- κατώτατο όριο (ΔΕφΑθ 699/2019),

σελ. 858

Τέλη χαρτοσήμου

- σε ομολογιακό δάνειο (ΜΔΠρΑθ 848/2020),

σελ. 856

Τιμολόγια

- πιστωτικά από επιστροφή κτηνιατρικών προϊόντων (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 850

Φορολογία γονικών παροχών

- παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογουμένου (ΣτΕ 1349/2020),

σελ. 856

Φόρος μεταβίβασης μετοχών

- επιβάρυνση αγοραστή (ΔΕΔ Αθ 1591/2020),

σελ. 860

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίων (Άρθρο Γ. Κατρινάκης),

σελ. 800