Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 176/2020, Δεκέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Άδειες

- άρνηση χορήγησης, προσαύξηση (ΑΠ 248/2020),

σελ. 1023

Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)

- δικαστική λύση (ΜΠρΒερ 112/ΕΜ/2020),

σελ. 1025

- ευθύνη μελών ΔΣ (ΑΠ 413/2020),

σελ. 1025

Ασφαλιστικές εισφορές

- καταλογισμός (ΜΔΠρΑθ 12735/2020), σελ. 1024

- υποχρέωση εργοδότη για καταβολή τους σε πραγματική παρεχόμενη εξαρτημένη εργασία (ΜΔΠρΑθ 9031/2020),

σελ. 1024

Ασφαλιστικές παροχές

- νοσοκομειακή περίθαλψη (ΔΕΕ υπόθ. C-243/19, απόφ. της 29.10.2020),

σελ. 1024

Αυτοκίνητα

- αγορές μεταχειρισμένων από χώρες Ε.Ε. (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 1017

Διευθυντικό δικαίωμα

- υποβιβασμός, μονομερής βλαπτική μεταβολή (ΑΠ 269/2020),

σελ. 1023

Ενδοομιλικές συναλλαγές

- υποχρέωση υποβολής φακέλου τεκμηρίωσης (ΔΕΔ Αθ 914/2020),

σελ. 1026

Εργατικό δίκαιο

- τροποποιήσεις (Ν 4764/2020), σελ. 1029

Εταιρεία άτυπη

- αγοραπωλησία ακινήτου και εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών (ΣτΕ 2051/2020),

σελ. 1022

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

- προσωρινή διοίκηση (ΜΕφΘεσ 163/2020),

σελ. 1025

Hλεκτρονικό εμπόριο

- ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων υπό την επιρροή του COVID-19 (Άρθρο Μ. Κουλεντιανού / Δ. Καραγκούνης),

σελ. 998

Καταγγελία

- εκδικητική απόλυση (ΑΠ 359/2020),

σελ. 1023

Λογιστές

- στα χρόνια του COVID (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 957

Oμόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ)

- μετατροπής εταιρείας (ΜΕφΘεσ 54/2020),

σελ. 1025

Παροχές

- με επιφύλαξη ελευθεριότητας (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 1016

Προνομιακό φορολογικό καθεστώς

- καθορισμός των κρατών για το έτος 2019 (Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου),

σελ. 1020

Προσαύξηση περιουσίας

- έλεγχος πρωτογενών τραπεζικών πιστώσεων (ΔΕΔ Α 988/2020),

σελ. 1026

Προσωπικά δεδομένα

- στοιχεία φορολογούμενων στο σύστημα TAXIS (ΣτΕ 681/2020),

σελ. 1022

Συνεταιρισμοί

- αναγκαστική εκτέλεση (ΑΠ 114/2020),

σελ. 1025

Συντάξεις

- σε τέκνο με νοητική υστέρηση, λόγω θανάτου (ΤρΔΠρΑθ 2011/2020),

σελ. 1024

Ταμειακή βεβαίωση

- έκδοση πριν την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας (ΜΔΠρΑθ 12735/2020),

σελ. 1024

Τέλος επιτηδεύματος

- ως έξοδο στα απλογραφικά βιβλία (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 1017

Τουριστικές επιχειρήσεις

- ειδικό σήμα λειτουργίας, νομοθετικό πλαίσιο και κυρώσεις (Άρθρο Π. Γαλάνης),

σελ. 992

Φορολογία εισοδήματος

- έλεγχος για τη διαπίστωση ορθής μεταφοράς ζημιάς χρήσης (ΔΕΔ Αθ 693/2020),

σελ. 1026

- έλεγχος πρωτογενών πιστώσεων (ΔΕΔ Αθ 572/2020),

σελ. 1026

- ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας, Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1011

- φορολόγηση φυσικών προσώπων από φορ. έτος 2020 και μετά (Άρθρο Ν. Σγουρινάκης / Δ. Γαρνέλης),

σελ. 985

Φορολογία κληρονομιών

- αποζημίωση από απαλλοτρίωση (ΔΕΔ Αθ 406/2020),

σελ. 1026

Φορολογική κατοικία

- έναρξη εργασιών στην Ελλάδα (ΔΕΔ Αθ 1099/2019),

σελ. 1026

Φορολογική κλίμακα

- έκθεση επιτροπής Πισσαρίδη (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας, Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 1011

Φορολογικός έλεγχος

- πράξεις προσδιορισμού φόρου (ΣτΕ 1580/2020),

σελ. 1022