ΣτΕ 432/2020 [Τέλη χαρτοσήμου]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 178/2021, Φεβρουάριος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   ΣτΕ 432/2020 Τμ. Β επταμ. Φορολογία. Πράξη προσδιορισμού φόρου. Υποχρέωση τήρησης ενδικοφανούς διαδικασίας, ως προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής. Μη παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Παραδεκτώς προβάλλονται, αναφορικά με τα κεφάλαια της πράξης που αμφισβητήθηκαν με την ενδικοφανή προσφυγή, νομικές αιτιάσεις οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί σε αυτή. Νόμιμη η σχετική κρίση της αναιρεσιβαλλομένης. Παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, ελλείψει νομολογίας επί του κρίσιμου νομικού ζητήματος. Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Παραγραφή. Εφαρμοστέες διατάξεις. Ελλείψει ειδικότερης διάταξης, ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 84 του ΚΦΕ. Πενταετής παραγραφή από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής και κατ' εξαίρεση δεκαετής , κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 84 παρ. 4 του ΚΦΕ. Μη εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 249 ΑΚ, η οποία αφορά αστικές σχέσεις και δεν διέπει τις φορολογικές διαφορές. Συγκλίνουσα γνώμη. Νόμιμη η κρίση της αναιρεσιβαλλομένης ότι η κατά το άρθρο 249 ΑΚ εικοσαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή των τελών χαρτοσήμου και της ειδικής κοινωνικής εισφοράς αντιβαίνει στη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.