Επιστρεπτέα προκαταβολή - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 179/2021, Μάρτιος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

  Απάντηση: Ως επιστρεπτέα προκαταβολή, ορίζεται «η ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις 1 ». Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους του συνολικού ποσού που αρχικά χορηγήθηκε στην επιχείρηση όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Η παραπάνω δυνατότητα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλέψεις της σχετικής διάταξης, οδηγεί στον χαρακτηρισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής, κατά το μέρος που δεν επιστρέφεται, ως ποσού κρατικής επιχορήγησης. Αναφορικά με την λογιστική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση ΣΛΟΤ 957/2020, σύμφωνα με την οποία, αρχικά (για το φορολογικό έτος 2020) το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής καταχωρίζεται ως κρατικό δάνειο. Στη συνέχεια, οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο από κρατική επιχορήγηση. Στην περίπτωση δε των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το απλογραφική σύστημα το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο θα παρακρατηθεί από την επιχείρηση, θα καταχωρισθεί στη στήλη των «λοιπών εσόδων»...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.