ΣτΕ 2816/2020 [Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα - Έκταση ευθύνης εκκαθαριστή Ε.Π.Ε.]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 179/2021, Μάρτιος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   ΣτΕ 2816/2020 Τμ. Β΄ επταμ. Φορολογία εισοδήματος. Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. Νομιμοποίηση αυτών προς άσκηση προσφυγής κατά της απόρριψης της ενδικοφανούς τους προσφυγής, με την οποία εστράφησαν κατά της εκδοθείσας σε βάρος του νομικού προσώπου πράξης της φορολογικής αρχής. Δυνατότητα προβολής τόσο λόγων με τους οποίους αμφισβητείται η συνδρομή των κατά νόμον προϋποθέσεων γένεσης της προσωπικής και αλληλέγγυας ευθύνης τους, όσο και λόγων αναγόμενων στη νομιμότητα της οικείας καταλογιστικής πράξης ή της εν γένει φορολογικής οφειλής του κυρίως υπόχρεου νομικού προσώπου, είτε αυτοτελώς είτε σωρευτικώς. Μη προσκρούουσα στις περί οικονομικής ελευθερίας συνταγματικές διατάξεις η καθιέρωση της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα, ως επιβαλλόμενης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υποχρέωση στενής ερμηνείας των σχετικών διατάξεων και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Ευθύνη εκκαθαριστή Ε.Π.Ε. Δεν καταλαμβάνει τις υπάρχουσες, κατά τον χρόνο λύσης της εταιρείας, φορολογικές της οφειλές. Έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, πλέον τόκων και προστίμων, σε βάρος τελούσας υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε. Κρίση ότι ο εκκαθαριστής της Ε.Π.Ε. ευθύνεται μόνον για την καταβολή των τυχόν οφειλόμενων από την εταιρεία, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, όχι δε και για την καταβολή οφειλών προερχόμενων από φόρο εισοδήματος, τόκους και πρόστιμα. Μη νόμιμη η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.