ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 179/2021, Μάρτιος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Eπίσχεση εργασίας

- ανεύρεση άλλης εργασίας για λόγους βιοπορισμού (ΜΕφΑθ 1481/2020),

σελ. 270

Αποζημίωση

- μη καταβολή, εξαναγκασμός σε παραίτηση (ΜΕφΑθ 5435/2020),

σελ. 270

Έγκυες

- καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (ΜΕφΑθ 1483/2020),

σελ. 270

Εικονικά φορολογικά στοιχεία

- βάρος απόδειξης φορολογικής αρχής (ΣτΕ 1925/2020),

σελ. 269

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

- αρχή του δεδουλευμένου (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 199

- κανόνες τιμολόγησης (Άρθρο Δ. Λεβεντάκης),

σελ. 238

Επιστρεπτέα προκαταβολή

- λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 267

Εργασίες τέλους χρήσης

- δημιουργία μεταβατικών λογαριασμών (Άρθρο Δ. Γαρνέλης),

σελ. 226

Εργατικό ατύχημα

- θανατηφόρο και ψυχική οδύνη (ΜΕφΠειρ 430/2020),

σελ. 270

Ευθύνη αλληλέγγυα

- διοικούντων νομικά πρόσωπα, έκταση ευθύνης εκκαθαριστή ΕΠΕ (ΣτΕ 2816/2020),

σελ. 268

Εφάπαξ βοήθημα

- συμψηφισμός με εισφορές που βαρύνουν τους εργαζόμενους (ΜΕφΑθ 1501/2020),

σελ. 270

Λογαριασμοί μεταβατικοί

- ενεργητικού και παθητικού (Άρθρο Δ. Γαρνέλης),

σελ. 226

Πωλήσεις λιανικές

- κανόνες τιμολόγησης (Άρθρο Δ. Λεβεντάκης),

σελ. 238

Πωλήσεις χονδρικές

- κανόνες τιμολόγησης (Άρθρο Δ. Λεβεντάκης),

σελ. 238

Τέλη χαρτοσήμου

- πράξεις υποκείμενες (ΣτΕ 2163/2020),

σελ. 268

Τιμολόγηση

- κανόνες, παραδείγματα (Άρθρο Δ. Λεβεντάκης),

σελ. 238

Φορολογία εισοδήματος

- άγνωστης προέλευσης περιουσιακή προσαύξηση (ΣτΕ 2404/2020),

σελ. 268

Φορολογικά εικονικά στοιχεία

- ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ως νομικά πλημμελούς (ΣτΕ 1040/2020),

σελ. 269

Φορολογική διαδικασία

- η έννοια των συμπληρωματικών και νέων στοιχείων (Άρθρο Π. Πανταζόπουλος),

σελ. 231

Φορολογικός έλεγχος

- επίδραση στων στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς (Άρθρο Π. Πανταζόπουλος),

σελ. 231

- επιμήκυνση παραγραφής λόγω ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων (ΣτΕ 1348/2020),

σελ. 269

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

- γενικές αρχές σύνταξης (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 199