Δ. Γαρνέλης, Εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 180, Απρίλιος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δημήτρης Γαρνέλης Λογιστής - Φοροτεχνικός Ένα νέο εταιρικό σχήμα, μια νέα μορφή εταιρείας ειδικού σκοπού, έρχεται στην καθημερινότητά μας το έτος 2021. Ειδικότερα με το άρθρο 25 του Ν 4778/2021, θεσπίζεται μια νέα δυνατότητα διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας. Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπονται ο σκοπός και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυτών των οντοτήτων, καθώς και λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας τους, όπως για παράδειγμα η νομική μορφή, ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, και το φορολογικό καθεστώς κάτω από το οποίο θα λειτουργούν. Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του παρόντος, η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και β) να πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως. Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των μελών της οικογενείας, ως μέλη της οικογενείας νοούνται: α) ο έτερος των συζύγων, β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων, γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί αντιστοίχως στον κάθε αναφερόμενο. δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.