Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου Επιμ. Α. Καραντάνα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 180, Απρίλιος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επισημάνσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού δικαίου   1. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών («EBA») στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (“AML/CFT”) Την 1η Μαρτίου 2021, η «ΕΒΑ» δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της, οι οποίες καθορίζουν: • τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα υπόχρεα πρόσωπα σε περιπτώσεις όπου θεωρείται σκόπιμη η λήψη απλουστευμένων ή ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (“simplified and enhanced due diligence measures”) ως προς τον πελάτη, και • τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου. Ειδικότερα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις εθνικές αρμόδιες αρχές, τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα (“credit and financial institutions”), εισάγονται νέες προβλέψεις για: • τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ) υψηλού κινδύνου, • τις πλατφόρμες «συμμετοχικής χρηματοδότησης» (“crowdfunding platforms”), • τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις (“corporate finance”), • τους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“PISPs”) και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (“AISPs”) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (“PSD...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.