Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 180, Απρίλιος 2021

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Aνώνυμες εταιρείες (ΑΕ)

- συγκέντρωση μετοχών σε ένα πρόσωπο (ΤρΕφΘεσ 1325/2020),

σελ. 359

Eταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

- λύση με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο (ΤρΕφΛαρ 132/2020),

σελ. 359

Αγαθά

- αυτοπαράδοση και ιδιοκατανάλωση, λογιστικός χειρισμός (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 351

Αποσβέσεις

- παγίων περιουσιακών στοιχείων (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας, Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 344

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

- αναλογική εφαρμογή διατάξεων για την ΟΕ (ΜΕφΑθ 732/2019),

σελ. 359

Ασφαλιστικές κατηγορίες

- ελεύθερων επαγγελματιών βάσει του Ν 4670/2020 (Άρθρο Κ. Στουπάκης),

σελ. 318

Δικαστικός συμβιβασμός

- σε φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 17/2021),

σελ. 354

Δικηγόροι έμμισθοι

- εξαίρεση από την υπαγωγή των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. (ΑΠ 16/2020),

σελ. 357

Εισφορές εργοδοτικές

- πρόσθετες, συνδεόμενες με τα οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικής εταιρείας (ΤρΔΠρΑθ 16877/2020 Τμ. 6ο),

σελ. 358

Ελεύθεροι επαγγελματίες

- επιλογή ασφαλιστικής κλάσης βάσει του Ν 4670/2020 (Άρθρο Κ. Στουπάκης),

σελ. 318

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

- αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας, Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 344

Επιδόματα

- Πάσχα 2021 (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 322

Εργοδότες

- ενδοσυμβατική ευθύνη (ΑΠ 266/2020),

σελ. 357

Εταιρείες

- διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 287

Μετοχές

- απόκτηση με σκοπό την μακροχρόνια διακράτηση (Ερωτήματα Αναγνωστών),

σελ. 350

Μισθωτοί

- υπολογισμός επιδόματος Πάσχα 2021 (Άρθρο Π. Ραπανάκης),

σελ. 322

Οικειοθελείς παροχές

- φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση (Άρθρο Α. Νασόπουλος),

σελ. 314

Ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ)

- εισφορές εταίρων (ΤρΔΕφΑθ 435/2020),

σελ. 359

- λύση και εκκαθάριση (ΜΕφΘεσ 1172/2020),

σελ. 359

Παροχές έκτακτες

- φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση (Άρθρο Α. Νασόπουλος),

σελ. 314

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

- ομοιοεπαγγελματική, κλαδική και έκταση ισχύος (ΑΠ 194/2020),

σελ. 357

Συμβάσεις εργασίας

- αορίστου χρόνου, καταγγελία (ΑΠ 215/2020),

σελ. 357

Συντάξεις

- νομική βάση περικοπών (ΣτΕ Ολ 1823/2020),

σελ. 358

Τουρισμός

- σύνθετα τουριστικά καταλύματα (Άρθρο Π. Γαλάνης),

σελ. 334

Τουριστικές επιχειρήσεις

- σύνθετα τουριστικά καταλύματα (Άρθρο Π. Γαλάνης),

σελ. 334

Φορολογία εισοδήματος

- προσαύξηση περιουσίας (ΣτΕ 1245/2020),

σελ. 356

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- σε παράδοση νεόδμητου ακινήτου (ΤρΕφΘεσ 1792/2020),

σελ. 356