- ΕγκΙΚΑ Α23/269/8/20/6.3.2009 Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 49/2009, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας των ασφαλισµένων του Ιδρύµατος Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58/3.4.2008) «∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», την µε αριθµ. 33891/606/7.5.2008 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 833/9.5.2008) που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, καθώς και το υπ΄ αριθµ. 433/9.5.2008/15.5.2008 έγγραφο του ΟΑΕ∆ και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν 3655/2008 ορίζεται ότι, η µητέρα που είναι ασφαλισµένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται µε σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, µετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας µητρότητας έξι (6) µηνών. Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόµενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το µειωµένο ωράριο άδειας, η µητέρα δικαιούται αµέσως µετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας, στη συνέχεια δε και το µειωµένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά τη διάρκεια της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.