Διαδοχική ασφάλιση - Προϋποθέσεις,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 51/2009, Ιούλιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαδοχική ασφάλιση - Προϋποθέσεις Η διαδοχική ασφάλιση είναι δικαίωμα του ασφαλισμένου και ο ασφαλιστικός οργανισμός στον οποίο υποβλήθηκε αίτηση συνταξιοδότησης δεν μπορεί να εξετάσει αυτεπαγγέλτως αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διαδοχικής ασφάλισης, όταν δεν υπάρχει ρητό αίτημα του ασφαλισμένου προς τούτο (πρβλ. ΣτΕ 2537/2008, 3458/2004). Εξάλλου, τα ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ δεν έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους τους, όταν αυτοί υποβάλλουν αίτηση να συνταξιοδοτηθούν, ότι μπορούν να συνυπολογίσουν το χρόνο ασφάλισης που είχαν πραγματοποιήσει σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Τέτοια υποχρέωση, άλλωστε, δεν συνάγεται από κάποια γενική αρχή του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης. Εξάλλου, από την διάταξη του άρθρου 29 του ΑΝ 1846/1951 συνάγεται ότι οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε ασφαλισμένο του ΙΚΑ (όρια ηλικίας, πραγματοποίηση ορισμένου αριθμού ημερών ασφάλισης) πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Εν τέλει, όπως νομολογήθηκε στην ένδικη υπόθεση, μη νόμιμα κρίθηκε από το διοικητικό εφετείο ότι η μη έγκαιρη ενημέρωση από το ΙΚΑ του ασφαλισμένου για τη διαδοχική ασφάλιση δεν μπορούσε να έχει ως συνέπεια τη μετάθεση του χρόνου συνταξιοδότησής του. Περαιτέρω, ορθά ορίστηκε ως χρόνος έναρξης της συνταξιοδότησης του αναιρεσίβλητου ο χρόνος υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων περί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.