ΤρΔΠρΘεσ 3546/2009 Τμ. Ι΄ (Μεταβατική έδρα Κιλκίς)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 60/2010, Μάιος 2010

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προϋποθέσεις ανάκλησης φορολογικής δήλωσης Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την ανάκληση των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος μεν δεσμεύεται καταρχήν από την φορολογική του δήλωση, μπορεί όμως να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει αν, από σφάλμα νομικό ή πραγματικό, εκτός από το αναγόμενο σε εκτίμηση πραγμάτων, οφειλόμενο δε σε πλάνη ή άλλη εύλογη αιτία, περιλήφθηκε στη δήλωση φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη ή υπερβαίνουσα την πραγματική ή μη υποκείμενη σε φόρο. Ο ανακαλών τη δήλωσή του φορολογούμενος, οφείλει να αποδείξει την πλάνη του, η απόδειξη, όμως, ότι το σφάλμα οφείλεται σε μία από τις προαναφερόμενες αιτίες επιβάλλεται μόνο όταν η διαπίστωση της αιτίας, την οποία επικαλείται ο φορολογούμενος, προϋποθέτει έρευνα πραγματικών περιστατικών, όχι δε και στην περίπτωση πλάνης περί το δίκαιο, η οποία θεωρείται ότι είναι πάντοτε συγγνωστή και δε χρήζει απόδειξης, δηλαδή δεν εξετάζεται εάν η διάταξη, η οποία φέρεται ότι προκάλεσε την προβαλλόμενη πλάνη, είναι ή όχι ασαφής. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την ένδικη προσφυγή, διέταξε την ακύρωση της προσβαλλόμενης αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, την ανάκληση της συμπληρωματικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε η προσφεύγουσα, νέα εκκαθάριση του φόρου και επιστροφή του φόρου που ενδεχομένως καταβλήθηκε αχρεωστήτως.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.