- Κ. Μιχαλοπούλου, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ελεγκτικός Κίνδυνος σε σχέση με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 77/2011, Δεκέμβριος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Οι ελεγκτικές διαδικασίες, σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η αγοραία αξία, η πραγματική αξία και οι δυσκολίες προσδιορισμού της «εύλογης» αξίας. Η έκθεση ελέγχου, τα ελεγκτικά τεκμήρια και η διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου.Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, MSc Accounting and Financial Management, ΑΟΕΛ, ΣΟΛ ΑΕΟΕ Ι. Εισαγωγή Το 2005 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα έτος «Λογιστικής Διαφοροποίησης» για τις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς όλες οι εισηγμένες στο ΧΑ οικονομικές μονάδες καλούνται να εγκαταλείψουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και να εναρμονιστούν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων 1. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι ένα σύνολο κανόνων και αρχών που πρέπει να ακολουθούνται από τους λογιστές και τις διοικήσεις των οικονομικών μονάδων κατά τη σύνταξη των οικονομικών τους καταστάσεων και έχουν ως στόχο να προάγουν την συγκρισιμότητα, την αξιοπιστία, την διαφάνεια και την υψηλή ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για χρήση στις διεθνείς αγορές. Η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ από το 2005 και μετά σηματοδοτεί την αρχή μιας καινούργιας λογιστικής πραγματικότητας για την Ελλάδα εξαιτίας των σημαντικών διαφορών φιλοσοφίας μεταξύ ΕΛΠ και ΔΠΧΑ. Η υπάρχουσα αρθογραφία έχει ασχοληθεί εκτενώς με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο λογιστικών πλαισίων καθώς επίσης και με τις επιπτώσεις που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.