Εταιρική δράση: ΕφΑθ 4765/2010, με σημείωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 70/2011, Απρίλιος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΕ - Δημοσιότητα εκλογής μελών ΔΣ - Προσωρινό ΔΣ Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 7α παρ. 1 περ. γ΄ και 7β παρ. 1 ΚΝ 2190/1920 συνάγεται ότι σε δημοσιότητα υποβάλλονται, μεταξύ άλλων πράξεων ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των προσώπων, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, τα οποία ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα και είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο, η δε δημοσιότητα πραγματοποιείται αφενός με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, που τηρείται αρμοδίως, και αφετέρου με τη δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ανακοινώσεως για την καταχώριση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της πράξεως του διορισμού προσώπων της διοικήσεως. Από δε τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 7β του ιδίου Νόμου, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 7ε του ιδίου Νόμου συνάγεται, περαιτέρω, ότι η ανωτέρω δημοσίευση του διορισμού προσώπων διοικήσεως της εταιρείας δεν έχει συστατικό, αλλά βεβαιωτικό ή δηλωτικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι η εκλογή διοικήσεως στην ανώνυμη εταιρεία ολοκληρώνεται με τη λήψη της περί εκλογής αποφάσεως από το αρμόδιο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.