ΑΠ 1273/2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 70/2011, Απρίλιος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αρχή της ίσης μεταχείρισης - Οικειοθελείς παροχές Κατά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, εκείνος που χρησιμοποιεί με αμοιβή περισσότερα του ενός πρόσωπα σε εργασία, αδιακρίτως φύλου, εφόσον έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, προς εξυπηρέτηση της ίδιας κατηγορίας αναγκών του, υποχρεούται, ανεξαρτήτως του χρόνου και του τρόπου προσλήψεως καθενός, να μεταχειρίζεται τα πρόσωπα αυτά, από άποψη παροχών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, είτε αυτές παρέχονται μονομερώς είτε συμβατικώς, εκτός εάν δικαιολογείται εξαίρεση κάποιου προσώπου έναντι των λοιπών, εξαιτίας ειδικού και σοβαρού, κατ' αντικειμενική κρίση, λόγου. Συνεπώς, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους εργαζομένους, να μην εξαιρεί από αυτή άλλους μισθωτούς, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες ή ουσιωδώς όμοιες εργασίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός εάν η εξαίρεση είναι, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη δίκαιη και εύλογη. Επομένως, αν ο εργοδότης προβεί για οποιονδήποτε αυτός κρίνει συναφή προς την επιχείρηση του λόγο, σε εκούσια παροχή προς τους μισθωτούς του, οι οποίοι έχουν ορισμένα τυπικά προσόντα ή λειτουργικά καθήκοντα, που ο ίδιος προσδιορίζει, δεν δικαιούνται την παροχή αυτή άλλοι μισθωτοί, που δεν διαθέτουν τα αυτά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.