ΓνωμΝΣΚ 362/2010 Τμ. Β΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 70/2011, Απρίλιος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία Ο Καν(ΕΕ) 1435/2003, που ισχύει στη χώρα μας ως εθνικό δίκαιο, αυξημένης μάλιστα τυπικής ισχύος, δημιούργησε μία νέα νομική μορφή την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τις δραστηριότητες τους, υπό συνεταιριστικό χαρακτήρα, σε κοινοτική κλίμακα. Η νέα αυτή νομική οντότητα προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες στο εθνικό δίκαιο νομικές μορφές συνεταιρισμών, συνυπάρχει με αυτές και διέπεται, κυρίως μεν από τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού, κατά τα λοιπά όμως και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτόν θα ισχύσουν οι εθνικές διατάξεις περί συνεταιρισμών, καθώς και το καταστατικό. Ειδικά για το ζήτημα της καταχώρησης και δημοσιότητας της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας ή ευρωπαϊκού συνεταιρισμού υπάρχει ειδική ρύθμιση στον Καν(ΕΕ) 1435/2003 σύμφωνα με την οποία απαιτείται καταχώρηση στα μητρώα και τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο της έδρας του για τις ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή για τη χώρα μας από το Ν 2190/1920. Μόνο δε από την καταχώρηση στα μητρώα αυτά ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα. Η καταχώρηση συνεταιρισμού με πράξη του Ειρηνοδικείου στο οικείο Μητρώο του Ειρηνοδικείου δεν καλύπτει την ρητή απαίτηση καταχώρησης και δημοσιότητας που τίθεται από τις διατάξεις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.