ΓνωμΝΣΚ Ολ 26/2011, με σημείωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 74/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε ήδη ελεγχθέντα επιτηδευματία Από τις οικείες διατάξεις (άρθρα 3 παρ. 2 περ. γ΄ Ν 2343/1995, 23 παρ. 3 Ν 3259/2004, 66 ΚΦΕ, 48 ΚΦΠΑ, 36 ΚΒΣ) δεν προβλέπεται ότι η προηγηθείσα διενέργεια φορολογικού ελέγχου ή επανελέγχου στο πλαίσιο των διατάξεων του ΚΒΣ διακωλύει την επανεξέταση ζητημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατ΄ αυτόν από την αρμόδια φορολογική αρχή ούτε ορίζεται ότι τα πορίσματα των προηγηθέντων ελέγχων είναι δεσμευτικά για τις ελεγκτικές διαπιστώσεις και κρίσεις που πρόκειται να διατυπωθούν στα πλαίσια των νέων φορολογικών ελέγχων. Ο τακτικός (οριστικός) φορολογικός έλεγχος δεν υπόκειται σε περιορισμούς, λόγω προηγηθέντων ελέγχων στο πλαίσιο του ΚΒΣ. Εξαίρεση υφίσταται μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν ήδη εκδοθεί και οριστικοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις εις βάρος του ελεγχομένου, οπότε μπορεί να διαταχθεί επανέλεγχος από τον Επιθεωρητή ή να διενεργηθεί συμπληρωματικός έλεγχος κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 68 παρ. 2 ΚΦΕ, 49 παρ. 3 ΚΦΠΑ και 5 παρ. 5 περ. η΄ του Ν 2523/1997, αν μετά την έκδοση της πράξης, προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία κ.λπ. Κατά συνέπεια, εφόσον ύστερα από έλεγχο του ΚΒΣ δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη, η φορολογική αρχή δύναται ακωλύτως και χωρίς καμία δέσμευση από προηγηθέντες φορολογικούς ελέγχους και τα πορίσματα αυτών να διενεργεί τακτικό (οριστικό) έλεγχο προς...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.