ΤρΔΠρΑθ 11576/2010 Τμ. 24ο,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 74/2011, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ για νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκει αμιγώς πολιτιστικούς σκοπούς Κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 της Έκτης Οδηγίας ΦΠΑ, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα και των στενώς συνδεομένων με αυτές παραδόσεων αγαθών από οργανισμούς δημοσίου ή μη δικαίου χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται στην παρ. 1 περ. ιδ΄ και στην παρ. 2β του ως άνω άρθρου. Τα κράτη μέλη ευχέρεια έχουν, και όχι υποχρέωση, κατά την παρ. 2α του ιδίου άρθρου, να εξαρτήσουν την απαλλαγή τέτοιων υπηρεσιών που παρέχονται από πολιτιστικούς οργανισμούς ιδιωτικού, και μόνο, δικαίου από μία ή περισσότερες των προβλεπομένων στην διάταξη αυτή προϋποθέσεων, στις οποίες συγκαταλέγεται και η έλλειψη κινδύνου στρεβλώσεως του ανταγωνισμού. Στην περίπτωση δε κατά την οποία ο εθνικός νομοθέτης παρέλειψε να κάνει χρήση της ευχέρειας αυτής, δεν επιτρέπεται στην φορολογική αρχή η μη αναγνώριση της απαλλαγής σε πρόσωπο, το οποίο την δικαιούται κατά τις διατάξεις της Έκτης Οδηγίας, με την αιτιολογία ότι για την απαλλαγή αυτή δεν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες στην παρ. 2β του άρθρου 13 της Έκτης Οδηγίας προϋποθέσεις. Εξάλλου, εναπόκειται στον εθνικό νομοθέτη να καθορίσει τις απαλλασσόμενες από τον φόρο υπηρεσίες τέτοιου χαρακτήρα, οι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.