ΣτΕ 1024/2013 Τμ. Β΄ επταμ. [Αντικειμενικές αξίες ζώνης Δ΄ Π. Ψυχικού],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 96/2012, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ακύρωση της Πολ. 1040/1.3.2011 κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη Δ΄ του Παλαιού Ψυχικού ΣτΕ 1024/2013 Τμ. Β΄ επταμ. Στην προκειμένη περίπτωση, ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση ούτε από άλλα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης στη Δ΄ Ζώνη του Παλαιού Ψυχικού έγινε κατόπιν εκτίμησης στοιχείων που δικαιολογούν αυτόν. Ειδικότερα, στο προοίμιο της προσβαλλόμενης απόφασης αναφέρεται γενικώς, για το σύνολο των ρυθμίσεών της, ότι ελήφθησαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των ακινήτων, η μη ενιαία αντιμετώπιση όλων των περιοχών του Ψυχικού και η διατάραξη της ορθής κλιμάκωσης των τιμών από ζώνη σε ζώνη, συνεπεία δύο ακυρωτικών, ως προς τη Β΄ Ζώνη, αποφάσεων του ΣτΕ (3626/2010 και 2107/2009), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα, ειδικώς ως προς τη ζώνη αυτή, να ισχύει η τιμή που είχε καθορισθεί με την υπ΄ αριθ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.2005 ΥΑ έναντι των λοιπών ζωνών, για τις οποίες ίσχυαν οι τιμές που καθορίσθηκαν με την υπ΄ αριθ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 όμοια υπουργική απόφαση και η από 14.12.2010 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του Ν 1249/1982. Με τα δεδομένα, όμως αυτά, εφόσον δηλαδή δεν παρατίθενται από τη Διοίκηση συγκεκριμένα στοιχεία για πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις ακινήτων ειδικώς εντός της Δ΄ Ζώνης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.