- Χ. Γαλανοπούλου / Αλ. Μπρούμου / Ε. Παναγιωτακοπούλου, Κωδικοποίηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας αρμοδιότητας ελέγχου του ΣΕΠΕ, μετά από τις νομοθετήσεις των τελευταίων ετών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 103/2014, Απρίλιος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Χαραλαμπία Γαλανοπούλου, Διευθύντρια Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών Αλεξάνδρα Μπρούμου, Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων Ευγενία Παναγιωτακοπούλου, Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασική Νομοθεσία: Ν 2874/00 άρθ.16 2. ΑΔΕΙΕΣ Βασική Νομοθεσία: Ν 539/45, ΝΔ 4547/66, ΑΝ 549/77, Ν 3762/09 άρθ. 6, Ν 1483/84,Ν 3302/04 άρθ. 1, Ν 3846/10 3. (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βασική Νομοθεσία: Ν 1082/1980 άρθ. 18, Ν 1469/84 άρθ. 20, Ν 3227/2004 4. ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΟΡΤΩΝ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Βασική Νομοθεσία: ΑN 690/45, Ν 2336/95 αρ. 8 παρ. 1, Ν 3302/2004 & ΥΑ 19040/81 5. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασική Νομοθεσία: Ν 3385/2005 άρθ. 1, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1984 & 1986, & Ειδικότεροι Νόμοι & Σ.Σ.Ε που ορίζουν τα χρονικά όρια εργασίας π.χ. ΑΝ 549/1977 άρ. 7 (Α.Ε. Τραπεζών κ.λπ., ΠΔ 27.6/4.07.32) 6. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ Βασικοί Νόμοι: ΒΔ 748/66, Ν 435/76, Ν 1892/90 άρθρο 40 παρ. 1, 2, και 3, 6, 7 Ν 4177/2013, ΒΔ 750/71, ΠΔ 327/92, Ν 224/94 7. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Βασικοί Νόμοι: Ν 1892/90 άρθ. 38, Ν 2639/98 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑ Βασικοί Νόμοι: N 2956/2001 άρ. 20, Ν 3846/10 άρθ. 3, ΥA 15527/639/10, Ν 3996/11 άρ. 24, Ν 4052/12 με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.