Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 109/2014, Νοέμβριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αριθμητικό Ευρετήριο Νοεμβρίου 2014

A.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥπΟικ

Πολ. 1219/6.10.2014 (Εισόδημα που προκύπτει από τις παροχές σε είδος)

1039

Πολ. 1216/1.10.2014 (Έκπτωση δαπανών και αγορών που υπερβαίνουν την αξία των 500 ευρώ σύμφωνα με τον τρόπο εξόφλησης τους παραστατικού)

1042

Πολ. 1214/30.9.2014 (Καταβολή ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής)

1044

Πολ. 1212/30.9.2014 (Eπιστροφή ΦΠΑ σε υποκείμενους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός της χώρας)

1046

B.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΚΑΠ

ΕγκΥΠΕΚΑΠ 32089/10.10.2014 (ΕΡΓΑΝΗ - Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων)

1047

Γ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Φορολογία (ΣτΕ 3174/2014, ΣτΕ 3316/2014, ΣτΕ 2190/2014, ΣτΕ 2140/2014, ΣτΕ 2033/2014)

1025

Εργατικά (AΠ 226/2014, ΑΠ 408/2014)

1027

Ασφαλιστικά (ΣτΕ 1922/2014, ΣτΕ 3410/2014)

1028

Eταιρική δράση (ΕφΑθ 4659/2014, ΕφΑθ 4609/2014, ΜΕφΠειρ 441/2014, ΕφΠειρ 438/2014)

1029

Δ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

ΓνωμΝΣΚ 170/2014

1030

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ: Το περιεχόμενο του παρόντος έργου έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημονικής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος και οι συντάκτες δεν παρέχουν διά του παρόντος φορολογικές/φοροτεχνικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του παρόντος έργου.