ΣτΕ 1922/2014 Τμ. Δ΄ [Επίδομα ανεργίας],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 109/2014, Νοέμβριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επίδομα ανεργίας - Φύση διαφοράς ΣτΕ 1922/2014 Τμ. Δ΄ Ο ΟΑΕΔ είναι αρμόδιος για την ασφάλιση ορισμένης κατηγορίας προσώπων κατά του κινδύνου της ανεργίας και, σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος, για τη χορήγηση ορισμένων παροχών, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, εφόσον ο ασφαλισμένος συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις. Το χορηγούμενο κατά το άρθρο 14 του ΝΔ 2961/954 επίδομα ανεργίας, το οποίο συνιστά ασφαλιστική παροχή, καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 435/1976, και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατόπιν συγχωνεύσεως της εργοδότριας επιχείρησης. Στην ειδικότερη αυτή περίπτωση, αν η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος διαρκέσει πέραν του πενταμήνου, προβλέπεται η, μετά τη λήξη της επιδότησης, υποχρέωση της πρώην εργοδότριας επιχείρησης να αποδώσει στον ΟΑΕΔ το ήμισυ της καταβληθείσας ως άνω ασφαλιστικής παροχής. Ενόψει τούτων, οι διατάξεις αυτές του άρθρου 6 του Ν 435/1976 εντάσσονται στη νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων και οι διαφορές που αναφύονται από την αμφισβήτηση της νομιμότητας της ατομικής διοικητικής πράξης, εκδιδομένης κατ΄ εφαρμογή αυτών, περί καταλογισμού σε βάρος εργοδότη του αναλογούντος σε αυτόν και καταβλητέου στον ΟΑΕΔ ποσού, αποτελούν διοικητικές διαφορές ουσίας του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α΄ του Ν 702/1977, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών πρωτοδικείων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.