Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 112/2015, Φεβρουάριος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αριθμητικό Ευρετήριο Φεβρουαρίου

A. Εγκύκλιοι ΥπΟικ

Πολ. 1032/26.1.2015 (Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης) 167

Πολ. 1007/16.1.2015 (Εξαίρεση αγροτών ως προς την τήρηση λογιστικών αρχείων) 175

Πολ. 1004/2.1.2015 (Πιστοποιητικό άρθρου 54Α Ν 4174/2013) 176

Πολ. 1264/30.12.2014 (Αυτοτελής φορολόγηση αποθεματικών) 178

Πολ. 1261/22.12.2014 (Διευκρινίσεις για την φορολογική κατοικία) 179

ΕγκΥπΟικ Δ12Α/1170320/30.12.2014 (Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων από τα ακαθάριστα έσοδα) 180

B. Εγκύκλιοι ΥΠΑΑΝ & ΙΚΑ

ΕγκΥΠΑΑΝ 5285/16.1.2015 (Γ.Ε.ΜΗ. - Κατάργηση υποχρεώσεων δημοσίευσης στο ΦΕΚ) 182

ΕγκΙΚΑ Ε40/941/24.12.2014 (Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ για το 2015) 183

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Φορολογία (ΣτΕ 86/2015, ΣτΕ 2414/2014, ΣτΕ 2080/2014, ΣτΕ 1030/2014) 157

Εργατικά (ΑΠ 1773/2014, ΑΠ 1697/2014) 158

Ασφαλιστικά (ΣτΕ 4281/2014, ΣτΕ 4278/2014, ΣτΕ 3037/2014) 159

Eταιρική δράση (ΕφΑθ 5410/2014, ΜΠρΑθ 8304/2014) 160