Νόμος «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις»* [Άρθρα 1-10, 12-14]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 12/2006, Απρίλιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/123/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 90/435/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 225/20.8.1990), σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφόρων κρατών μελών, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2003/123/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 7/41/12.1.2004). Άρθρο 2 1. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν 2578/1998 (ΦΕΚ Α΄ 30) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Στα κέρδη, τα οποία εισπράττουν οι ημεδαπές εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το Ν 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151), λόγω της συμμετοχής τους σε θυγατρικές εταιρίες των οποίων η έδρα ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. Στα κέρδη, τα οποία διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προς τις μητρικές τους εταιρίες των οποίων η έδρα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.