Β. Λουμιώτης, Bασικές οδηγίες για την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 14/2006, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Βασίλειος Λουμιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται στα πλαίσια των σχετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, μπορεί να είναι είτε πλήρεις, δηλαδή να συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και λοιπών προτύπων, είτε συνοπτικές, δηλαδή να συντάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» (εισαγωγή ΔΛΠ 34 παρ. 2). A. Μια πλήρης σειρά ενδιάμεσων (συνοπτικών) οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τις κατωτέρω καταστάσεις (εισαγωγή ΔΛΠ 34 παρ. 5 και 8): 1. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Στην Κατάσταση αυτή παρατίθενται τουλάχιστον οι επικεφαλίδες (τίτλοι) των λογαριασμών με τα υποσύνολά τους, όπως περιέχονταν στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (π.χ. «μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία», «κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» κ.λπ.). Όμως, μπορεί να παρατίθενται και επιπλέον λογ/σμοί όταν αυτό είναι αναγκαίο και ειδικότερα όταν η μη παράθεσή τους καθιστά τις οικονομικές καταστάσεις παραπλανητικές. Με βάση τα ανωτέρω, στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δύναται να περιληφθούν οι εξής λογαριασμοί αποτελεσμάτων: • Πωλήσεις • Κόστος Πωλήσεων • Έξοδα διαθέσεως • Έξοδα διοικήσεως • Χρηματοοικονομικό κόστος • Λοιπά έσοδα – έξοδα • Φόρος εισοδήματος • Δικαιώματα μειοψηφίας • Κέρδη κατά μετοχή 2. Συνοπτικός Ισολογισμός Ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται ανωτέρω για την συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά, και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.