ΠΟΛ 1054/27.3.2006 Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ μεταβίβασης ακινήτων (ΕγκΥπΟικΟικ 1031382/1116/ΔΕ-Α)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 14/2006, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 48 και της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (N 2859/2000 - ΦΕΚ A΄ 248), όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το N 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312), καθώς επίσης και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 48 και της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ίδιου Κώδικα. 2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1031379/178/35/0014/Πολ.1053/2006 της 27ης Μαρτίου 2006. 3. Την ανάγκη ελέγχου των ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. 4. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την όμοια αριθ. 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204), περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των υποβαλλόμενων ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, ως ακολούθως: Άρθρο 1 1. O προϊστάμενος της ΔΟΥ στην οποία κατατίθεται, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 1031379/178/35/0014/Πολ.1053/27.3.2006, η ειδική δήλωση ΦΠΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.