ΠΟΛ 1060/18.4.2006 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ΕγκΥπΟικΟικ 1039231/2677/600/0014)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 14/2006, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248), όπως ισχύουν: α) των παραγράφων 1 περίπτωση α΄, 2,3,6 και 9 του άρθρου 38, β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59, γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64. 2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ): α) 1002414/204/25/0014/Πολ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ Β΄ 238), όπως ισχύει μετά τις : 1042660/3595/0014/Πολ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ Β΄ 252) και 1105799/1797/8881/0014/Πολ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ Β΄ 727) ΑΥΟ, β) 1023404/1363/0016/Πολ.1054/2.3.2001 (ΦΕΚ Β΄ 215), γ) 1023240/1107/163/0014/Πολ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ Β΄ 215), δ) 1101260/6084/787/0014/Πολ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1578), ε) 1042252/1534/355/0014/Πολ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ Β΄ 656), στ) 1003644/194/27/0014/Πολ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ Β΄ 154), ζ) 1002820/7268/1364/0014/Πολ.1003/14.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 132), η) 1055431/4327/615/0014/Πολ.1063/28.6.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1087). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΠΔ 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) περί αποδεικτικών εισπράξεως. 5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την κοινή απόφαση 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204). 6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκείμενων όσον αφορά το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, μετά τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.