ΕΛΤΕ 116/9.2.2005 Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν 3296/2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 1/2005, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τη συνημμένη Ερμηνευτική Εγκύκλιο και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 3296/2004 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι το ποσό των προβλέψεων που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις» του πρώτου ισολογισμού που θα συντάξουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2004, λόγω μη επαλήθευσης των προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις: α. Η αυτοτελής φορολόγηση καταλαμβάνει μόνο τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίσθηκαν με βάση τις φορολογικές διατάξεις και όχι τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίσθηκαν πέραν από αυτές, (π.χ. για την ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων) και οι οποίες προστέθηκαν στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων κατά το χρόνο σχηματισμού τους ως λογιστικές διαφορές. Διευκρινίζεται ότι οι τυχόν διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεταν οι διατάξεις και οι εγκύκλιοι της φορολογικής νομοθεσίας, δηλαδή έχουν επαληθευτεί, θα μειώνουν τη σχηματισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις, ενώ εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα μειώνουν την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίσθηκε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.