- Αθ. Καραθάνος, Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 122/2016, Ιανουάριος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αθανάσιος Καραθάνος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner ΣΟΛ α.ε. Στο παρόν άρθρο αναλύονται τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, οι επιπτώσεις τους στις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και ο λογιστικός χειρισμός τους. Παρουσιάζεται η αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς και περιγράφονται οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Έννοια 2. Διορθωτικά γεγονότα 3. Μη διορθωτικά γεγονότα 4. Πίνακας διαφοροποιήσεων διορθωτικών και μη γεγονότων 5. Τα μεταγενέστερα γεγονότα από ελεγκτική σκοπιά 6. Επίλογος 1. Εισαγωγή - Έννοια Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, τους λογιστές οι οποίοι καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις, αλλά και τους ελεγκτές είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων και πριν την έγκριση αυτών για δημοσίευση. Τα γεγονότα αυτά, ευνοϊκά και μη, καλούνται μεταγενέστερα ή οψιγενή. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα μεταγενέστερα γεγονότα, αλλά η ανάλυση του παρόντος άρθρου βασίζεται στην (ελληνική και διεθνή) πρακτική και στις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 10 και του Διεθνούς Ελεγκτικού Προτύπου 560. Ας δώσουμε αρχικά ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών κλεισίματος του ισολογισμού, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και για τα παραδείγματα που θα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.