ΤρΔΕφΑθ 4736/2015 Τμ. 20ο [Ευθύνη προσώπων που διευθύνουν εταιρείες κατά την εκκαθάριση, διάλυση και πτώχευσή τους για φορολογικά χρέη αυτών],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 125/2016, Απρίλιος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤρΔΕφΑθ 4736/2015 Τμ. 20ο Οι διατάξεις που θεσπίζουν την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των φυσικών προσώπων που διευθύνουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες δεν δημιουργούν ιδία φορολογική υποχρέωση των προσώπων, που είχαν μία από τις κατονομαζόμενες σε αυτές ιδιότητες του διαχειριστή, διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή ή εκκαθαριστή αλλά απλή πρόσθετη ευθύνη τους προς πληρωμή του βεβαιωθέντος σε βάρος της εταιρείας φόρου, αναγόμενη όχι στο στάδιο της βεβαίωσης του φόρου αλλά στο στάδιο της είσπραξής του, ώστε να είναι επιτρεπτή η επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης του οφειλόμενου ποσού του φόρου από τα πρόσωπα αυτά βάσει της ταμειακής βεβαίωσης που έχει εκδοθεί επ΄ ονόματι της εταιρείας. Μετά τη διάλυση της ανώνυμης εταιρείας, εισέρχεται αυτή στο στάδιο της εκκαθάρισης, κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και διοικείται από τους εκκαθαριστές, που διαχειρίζονται τις υποθέσεις της και την εκπροσωπούν προς τα έξω ενώ παύει αυτοδικαίως η εξουσία του ΔΣ. Δοθέντος δε ότι η διαχειριστική τους εξουσία περιορίζεται από τον σκοπό της εκκαθάρισης, συνιστάμενο στη ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας, την καταβολή των οφειλών της -μεταξύ των οποίων και των φορολογικών- και τη διανομή του υπολοίπου του προϊόντος εκκαθάρισης στους μετόχους, θεμελιώνεται και προσωπική τους ευθύνη για τις οφειλές της εταιρείας από φόρους. Περαιτέρω, για να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.