Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 126/2016, Μάιος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αθέμιτος ανταγωνισμός

- franchising και πώληση επιχείρησης (ΕφΑθ 291/2015), σελ. 446

Ανέγερση ακινήτων

- σε έδαφος τρίτου (΄Αρθρο Γ. Δρούγκας), σελ. 406

Αντικειμενικές αξίες

- αναπροσαρμογή (ΣτΕ Ολ 4446/2015), σελ. 441

Απογραφή

- απαλλαγή κατηγοριών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία από την τήρηση βιβλίου απογραφής και τη σύνταξη απογραφής (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 435

Απογραφή λήξης

- οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 451

Ασφαλιστικές εισφορές

- αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών (ΔΕφΑθ 2125/2015), σελ. 445

- θετικές ενέργειες ΙΚΑ (ΣτΕ 8/2016), σελ. 445

Αφορολόγητα αποθεματικά

- επιτρεπτέα ενίσχυση (ΣτΕ 64/2016), σελ. 441

Αυτοψία

- προϋποθέσεις διενέργειας κατά την έναρξη / μεταβολή εργασιών (Πολ. 1046/7.4.2016), σελ. 451

Δαπάνες

- επισκευών και συντηρήσεων, πρακτική εφαρμογή σε ξενοδοχειακή μονάδα (΄Αρθρο Γ. Δρούγκας), σελ. 406

Εισόδημα

- διακεκριμένη φορολόγηση και δικαιοσύνη (Σημείωμα της σύνταξης), σελ. 397

Εκ περιτροπής εργασίας

- με μονομερή απόφαση του εργοδότη και μείωση μισθού (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 437

Έντυπο Ε1

- νέοι κωδικοί και υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Πολ. 1041/5.4.2016), σελ. 455

Έντυπο Ε2

- νέοι κωδικοί και υποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Πολ. 1041/5.4.2016), σελ. 455

Έντυπο Ε3

- νέοι κωδικοί (Πολ. 1042/16.3.2016), σελ. 451

Έντυπο Ν

- αναγραφή των επιχειρηματικών δαπανών (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 401

- συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο (Εφαρμογές φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 427

Επιχειρηματικές δαπάνες

- ο χειρισμός τους και η αναγραφή στο Έντυπο Ν και στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 401

Εργασίες τέλους χρήσης

- ΕΠΕ με διπλογραφικά βιβλία, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των φορολογικών εντύπων με κλάδο παραγωγής (Εφαρμογές φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 427

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

- αναγραφή των επιχειρηματικών δαπανών (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 401

Λογιστικές διαφορές

- όπως απεικονίζονται στις φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων και οντοτήτων (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 401

Πίνακας προσωπικού

- διοικητικές κυρώσεις σε επιχείρηση λόγω μη αναγραφής εργαζόμενου σε αυτόν (ΜΔΠρΛαρίσης 153/2016), σελ. 442

Προσαύξηση περιουσίας

- εφαρμοστέα διάταξη για τους φορολογικούς ελέγχους σε παλαιό και νέο ΚΦΕ, (΄Αρθρο Ε. Πίτσα), σελ. 412

Πρόστιμα ΣΕΠΕ

- λόγω μη αναγραφής εργαζόμενης σε πίνακα προσωπικού, έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης (ΜΔΠρΛαρίσης 153/2016), σελ. 442

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής

- αποζημίωση πελατείας (ΕφΑθ 318/2016), σελ. 446

Σύμφωνο συμβίωσης

- δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων από τον Ν 4356/2015 (΄Αρθρο Αθ. Δράγιος / Ν. Σγουρινάκης), σελ. 419

Φορολογικές δηλώσεις

- συμπλήρωση για ΕΠΕ με βιοτεχνικό κλάδο (Εφαρμογές φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 427

Φορολογικοί έλεγχοι

- προσαύξηση περιουσίας και εφαρμοστέα διάταξη στον παλαιό και νέο ΚΦΕ (΄Αρθρο Ε. Πίτσα), σελ. 412

Φόρος κληρονομίας

- αντισυνταγματικός ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού φορολογητέας «πραγματικής» αξίας των κληρονομουμένων μετοχών, εταιρικών συμμετοχών και μεριδίων μη εισηγμένων (ΤρΔΕφΑθ 400/2014), σελ. 441

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- τοποθέτηση ελαστικών σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας τεταιρείας του εξωτερικού (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 436

Α. Αποφάσεις Δικαστηρίων

Φορολογία (ΣτΕ 64/2016, ΔΕφΑθ 4763/2015, ΔΕφΑθ 400/2014) 441

Εργατικά (MΔΠρΛαρίσης 153/2016, με σχόλιο Αρ. Βλαστού) 442

Ασφαλιστικά (ΣτΕ 8/2016, ΔΕφΑθ 2125/2015) 445

Εταιρικά (ΕφΑθ 318/2016, ΕφΑθ 291/2015) 446

B. Εγκύκλιοι ΥπΟικ

Πολ. 1046/7.4.2016 (Πότε διενεργείται αυτοψία κατά τη διαδικασία έναρξης ή μεταβολής εργασιών) 451

Πολ. 1042/16.3.2016 (Νέα πεδία και κωδικοί προς συμπλήρωση στο Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015) 451

Πολ. 1041/5.4.2016 (Κωδικοί προς συμπλήρωση και υποβαλλόμενα δικαιολογητικά με τα Έντυπα Ε1 και Ε2) 455