Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 127/2016, Ιούνιος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

΄Αδειες

- ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ετήσια κανονική άδεια (΄Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 507

Ανώνυμες εταιρείες

- πράξεις υποκείμενες σε δημοσιότητα (ΑΠ 737/2015), σελ. 567

Αυτοπαράδοση

- λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 547

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

- τι ισχύει για τις δημοσιεύσεις πράξεων και στοιχείων κεφαλαιουχικών εταιρειών και οι συνέπειες ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας και τρίτων (΄Αρθρο Α. Μυστιλόγλου Μυστιλιάδης), σελ. 503

Δαπάνες

- επιδότηση και φορολογική / λογιστική αντιμετώπιση (ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 553

Δημοσίευση

- πράξεων και στοιχείων κεφαλαιουχικών εταιρειών σε εταιρική ιστοσελίδα και συνέπεια ως προς τα δικαιώματα μειοψηφίας και τρίτων (΄Αρθρο Α. Μυστιλόγλου Μυστιλιάδης), σελ. 503

Δημοσιότητα

- πράξης διορισμού των εκκαθαριστών ΑΕ (ΑΠ 737/2015), σελ. 567

Διοικητικές κυρώσεις / Πρόστιμα

- για την αδήλωτη εργασία σύμφωνα με την ΕγκΙΚΑ 48/2014 και την ΕγκΥΠΕΚΑΠ 18724/52/4.6.2014 (΄Αρθρο Β. Παπαβασιλείου), σελ. 539

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

- η αντιμετώπιση των αυτοπαραδόσεων (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 547

- πάγια περιουσιακά στοιχεία και λογιστικές εγγραφές (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 552

Εμβάσματα

- μη δηλωθέντα και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (ΣτΕ 884/2016), σελ. 558

Ενδοομιλικές συναλλαγές

- υποχρέωση σε τεκμηρίωση τιμών (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 551

Επιχειρηματικές δαπάνες

- η έκπτωσή τους κατά τον ΚΦΕ και ποιες είναι οι μη εκπιπτόμενες (΄Αρθρο Ν. Γκέκας), σελ. 497

Καταγγελία

- σύμβασης εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους και επιλογή απολυτέου (ΑΠ 1421/2015), σελ. 564

Κοινωνική ασφάλιση

- μείωση εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ Ολ 734/2016), σελ. 566

Μισθωτοί

- ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ετήσια κανονική άδεια (΄Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 507

Παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

- επιβολή διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία (΄Αρθρο Β. Παπαβασιλείου), σελ. 539

Παρακράτηση

- φόρου μισθωτής εργασίας μετά τον Ν 4387/2016 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 493

Προσαύξηση περιουσίας

- ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν 2238/1994 όταν πρόκειται για εμβάσματα που απεστάλησαν στο εξωτερικό (ΣτΕ 884/2016), σελ. 558

Πρόστιμα

- διοικητικές κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία (΄Αρθρο Β. Παπαβασιλείου), σελ. 539

ΣΕΠΕ

- επιβολή διοικητικών κυρώσεων - προστίμων για την αδήλωτη εργασία (΄Αρθρο Β. Παπαβασιλείου), σελ. 539

Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας

- εννοιολογικό πλαίσιο της αποζημίωσης πελατείας (ΕφΠειρ 328/2015), σελ. 567

Συνδεδεμένα πρόσωπα

- έννοια κατά τον ΚΦΕ και ΚΦΔ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 551

Τροποποιητικές δηλώσεις

- εκπρόθεσμη υποβολή, θέματα παραγραφής, φορολογικός έλεγχος και καταλογισμός (ΓνωμΝΣΚ 14/2016), σελ. 568

Φόρος Μισθωτής Εργασίας

- η παρακράτησή του μετά τον Ν 4387/2016 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 493

Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Φορολογία (ΣτΕ 884/2016, με σχόλιο Ι. Φαρίνη) 558

Εργατικά (ΑΠ 1421/2015, με σημείωση Ε. Αγγελόπουλου) 564

Ασφαλιστικά (ΣτΕ Ολ 734/2016) 566

Εταιρικά (ΑΠ 737/2015, ΕφΠειρ 328/2015) 567

B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

ΓνωμΝΣΚ 14/2016, με σημείωση Α. Καραντάνα 568

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

μέλος του ομίλου Nομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ

αναζητά

Λογιστές - Φοροτεχνικούς Α� - Οικονομολόγους

Ως σχολιαστές - αρθρογράφους στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, καθώς και σε συναφείς εκδόσεις στο χώρο της Λογιστικής και Φορολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη Φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ, καθώς και θέματα Εργατικού και Φορολογικού δικαίου.

Ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον τόπο απασχόλησης, ο οποίος μπορεί να λαμβάνει χώρα και εκτός εγκαταστάσεων του περιοδικού.

Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα, το επίπεδο σπουδών, τυχόν εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διδακτική εμπειρία, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις στον έντυπο ή/και ηλεκτρονικό Τύπο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasiak@nb.org ή στο φαξ 210 3678 857

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ: Το περιεχόμενο του παρόντος έργου έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημονικής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος και οι συντάκτες δεν παρέχουν διά του παρόντος φορολογικές/φοροτεχνικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του παρόντος έργου.