- Ν. Σγουρινάκης, Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 133/2016, Ιανουάριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης Λογιστής - Φοροτεχνικός Το 2016 ήταν το δεύτερο έτος εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Το νέο πλαίσιο της Λογιστικής, το οποίο καθιερώθηκε με τον Ν 4308/2014 ενσωματώνοντας και τις διατάξεις περί βιβλίων και στοιχείων, προτείνει γενικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως οι καταστάσεις αυτές κατονομάζονται στο άρθρο 16 του ως άνω νόμου. Η αναφορά γίνεται σε λογιστικούς κανόνες και αρχές που είναι απαραίτητο να τηρούνται για την ορθή κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επίτευξη του στόχου της πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου. Το πνεύμα και η βασική επιδίωξη του νέου πλαισίου είναι η παρουσίαση της όσο το δυνατόν πραγματικής εικόνας της περιουσίας της επιχείρησης, χωρίς να απομακρυνόμαστε από την αρχή του ιστορικού κόστους, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί καταλλήλως και η επιμέτρηση στην εύλογη αξία. Υπό την έννοια αυτή, τα κονδύλια πρέπει να αναγράφονται στις καταστάσεις διακεκριμένα χωρίς συμψηφισμούς μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικό) και των υποχρεώσεων (Παθητικό), ή μεταξύ των εξόδων και των εσόδων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να εκτελούνται αλγεβρικά αθροίσματα (προσθέσεις, αφαιρέσεις) μεταξύ παρόμοιων, κατά την άποψη της διοίκησης της οντότητας, κονδυλίων. Παράδειγμα: Προκαταβολές πελατών και απαιτήσεις κατά πελατών. Η δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν μεταβάλλεται από περιόδου εις περίοδο, με εξαίρεση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.