ΕφΑθ 2260/2016 [Σύμβαση αποκλειστικής διανομής - Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 133/2016, Ιανουάριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής - Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας - Αποζημίωση πελατείας ΕφΑθ 2260/2016 Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής, η αποκλειστικότητα έχει την έννοια ότι ο παραγωγός αυτοδεσμεύεται να μην διαθέτει ο ίδιος, απευθείας, ή να μην παραδίδει εμπορεύματα σε τρίτους, ανταγωνιστές του αποκλειστικού διανομέα, μέσα στην περιοχή διανομής και επίσης ότι ο αποκλειστικός διανομέας υποχρεούται να μην διανέμει, ευθέως, ανταγωνιστικά προϊόντα άλλου παραγωγού. Η σύμβαση αυτή αντιδιαστέλλεται από εκείνη της εμπορικής αντιπροσωπείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εμπορικός αντιπρόσωπος λειτουργεί ως βοηθητικό όργανο διαμεσολάβησης, στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου, ενώ στο πλαίσιο λειτουργίας της σύμβασης αποκλειστικής διανομής ο διανομέας ενεργεί στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο. Παρόλη τη διαφοροποίησή τους, και επί της σύμβασης αποκλειστικής διανομής μπορούν να εφαρμοστούν αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων, με βασικά κριτήρια την ομοιότητα των καταστάσεων και τη διαπίστωση ανάλογης ανάγκης προστασίας. Η αναλογική αυτή εφαρμογή δεν εξικνείται μέχρι του σημείου εφαρμογής του άνω ΠΔ και επί συμβάσεων απλής διανομής, δηλαδή εκείνων στις οποίες ο διανομέας διαθέτει και άλλα, ανταγωνιστικά προς αυτά του παραγωγού, προϊόντα. Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αορίστου διάρκειας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι «αλυσιδωτές συμβάσεις», λύονται κατά πάντα χρόνο με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.