ΕφΑθ 2367/2016 [ Εμπορική μίσθωση - Συμπλήρωση δωδεκαετίας]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 133/2016, Ιανουάριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Εμπορική μίσθωση - Συμπλήρωση δωδεκαετίας - Αποζημίωση άυλης εμπορικής αξίας ΕφΑθ 2367/2016 Σε περίπτωση που η εμπορική μίσθωση λήξει με τη συμπλήρωση δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας του μισθίου ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά τον χρόνο της λήξης μίσθωμα είκοσι τεσσάρων μηνών. Η αποζημίωση αυτή δεν οφείλεται, πλην άλλων περιπτώσεων, όταν ο μισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από το μίσθιο, καθώς και όταν μετά τη λήξη της μίσθωσης λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, παρέλθει χρονικό διάστημα εννέα μηνών χωρίς να ασκηθεί η περί απόδοσης του μισθίου αγωγή, έστω και αν η διάρκειά της έχει συμφωνηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα ετών. Μετά την άπρακτη πάροδο του εννεάμηνου η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για μια τετραετία, μετά τη λήξη της οποίας ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει με αγωγή την απόδοση του μισθίου χωρίς να υποχρεούται στην πληρωμή αποζημίωσης για άυλη εμπορική αξία. Έτσι, αν ο μισθωτής παραμείνει στη χρήση του μισθίου επί χρόνο μείζονα των δεκαέξι ετών, δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία. Νομοθετικός σκοπός της ρύθμισης αυτής (άρθρα 60, 61 ΠΔ 34/1995) είναι η εξισορρόπηση των συμφερόντων του μισθωτή και του εκμισθωτή, αφού σε αυτήν την περίπτωση, με την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.