Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 133/2016, Ιανουάριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αναπτυξιακός Νόμος

- ο Ν 4399/2016, θεσμικό πλαίσιο, επενδυτικά σχέδια, ύψος ενισχύσεων, επιλέξιμες δαπάνες (Επιδοτήσεις επιχειρήσεων Στ. Χαριτάκης), σελ. 39

Ανώνυμη εταιρεία

- ο μέτοχος μειοψηφίας ως ελεγκτής της διαχείρισης και διαφάνειας (΄Αρθρο Π. Παναγιώτου), σελ. 28

Αποζημίωση πελατείας

- σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας (ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

Δείκτες

- η κατάρτιση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης), σελ. 91

Εισόδημα από οικοδομές

- υπολογισμός εμπορικής αξίας ακινήτου επί του οποίου συντελέσθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις ή επεκτάσεις (ΔΕφΑθ 1556/2016), σελ. 64

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

- αποσβέσεις παγίων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 54

- βάση υπολογισμού διανεμόμενου μερίσματος (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 53

- η έννοια της απομείωσης ενσώματου παγίου (Εφαρμογές Φορολογίας και Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 33

- η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2016 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 5

- μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών (΄Αρθρο Γ. Τζίφας), σελ. 9

Εμπορική μίσθωση

- συμπλήρωση δωδεκαετίας, αποζημίωση άυλης εμπορικής αξίας (ΕφΑθ 2367/2016), σελ. 67

Επίσχεση εργασίας

- υποχρέωση ασφάλισης εργαζομένων (ΓνωμΝΣΚ 136/2016), σελ. 68

Μέτοχος μειοψηφίας

- ο ρόλος του στον έλεγχο της ανώνυμης εταιρείας (΄Αρθρο Π. Παναγιώτου), σελ. 28

Μίσθωση εμπορική

- αποσβεστική προθεσμία αξίωσης αποζημίωσης (ΕφΑθ 2367/2016), σελ. 67

- άυλη εμπορική αξία (ΕφΑθ 2367/2016), σελ. 67

- συμπλήρωση δωδεκαετίας (ΕφΑθ 2367/2016), σελ. 67

Νομοθετική εξουσιοδότηση

- κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα ΥΑ και όχι ΠΔ (ΣτΕ 1354/2016), σελ. 64

Οικονομικές μονάδες

- συγχωνεύσεις (΄Αρθρο Ν. Γκέκας), σελ. 14

Πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης

- φορολογούμενοι υψηλής μοριοδότησης (ΔΕφΑθ 1490/2016), σελ. 65

Σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσωπείας

- αποζημίωση πελατείας (ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

- καταγγελία (ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

- σύμβαση αποκλειστικής διανομής(ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας

- αποζημίωση πελατείας (ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

- καταγγελία (ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

- σύμβαση αποκλειστικής διανομής(ΕφΑθ 2260/2016), σελ. 67

Φορολογικά κίνητρα

- συγκριτική ανάλυση και λογιστική αντιμετώπιση των συγχωνεύσεων οικονομικών μονάδων (΄Αρθρο Ν. Γκέκας), σελ. 14

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 55

- η ενδοκοινοτική απάτη τύπου carousel (΄Αρθρο Γ. Δρούγκας), σελ. 25

- παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους και επιβολή ΦΠΑ (ΔΕΕ υπόθ. C-543/14 απόφ. της 28.7.2016), σελ. 64

- τιμολόγηση σε πελάτη τρίτης χώρας - παράδοση σε πλοίο σε ευρωπαϊκό λιμένα (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 56

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

- η σύνταξη για το 2016 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 5

Α. Αποφάσεις Δικαστηρίων

Φορολογία ΔΕΕ υπόθ. C-543/14 απόφ. της 28.7.2016, ΣτΕ 1354/2016, ΔΕφΑθ 1556/2016, ΔΕφΑθ 1490/2017, με σχόλιο N. Σγουρινάκη 65

Εταιρικά ΕφΑθ 2260/2016, ΕφΑθ 2367/2016 67

Β. Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ

ΓνωμΝΣΚ 136/2016, με σχόλιο Π. Πετροπούλου 68