Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 138/2017, Ιούνιος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αγρότες

– προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης σε ατομική επιχείρηση (Άρθρο Γ. Δρούγκας),

σελ. 513

Αγροτικό εισόδημα

– προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσης σε ατομική επιχείρηση με αγροτική δραστηριότητα (Άρθρο Γ. Δρούγκας),

σελ. 513

Ασφαλιστικές εισφορές

– με τον Ν 4387/2016 (Άρθρο Επιστημονική ομάδα του περιοδικού),

σελ. 589

Διαδοχική ασφάλιση

– προϋποθέσεις προσμέτρησης χρόνου - ασφάλισης (ΣτΕ 1154/2017),

σελ. 566

Διασφαλιστικά μέτρα

– ευθύνη νομίμου εκπροσώπου AE για έκδοση εικονικών τιμολογίων (ΓνωμΝΣΚ 82/2017),

σελ. 569

– ποια πρόσωπα έχουν την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ ΑΕ (ΣτΕ 2721/2016),

σελ. 563

Δικαιώματα

– του άρθρου 38 ΚΦΕ (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 555

Δικαιώματα εργαζομένων

– επίσχεση εργασίας, έννοια, τρόπος άσκησης, συνέπειες (Άρθρο Μ. Βλαστού),

σελ. 541

Επίσχεση εργασίας

– άσκηση του δικαιώματος από τον εργαζόμενο, περιορισμός από το άρθρο 281 ΑΚ και συνέπειες άσκησης (Άρθρο Μ. Βλαστού),

σελ. 541

– καταχρηστική άσκηση, συνέπειες (ΑΠ 114/2017),

σελ. 564

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι

– λογιστική απεικόνιση αμοιβών και εταιρειών (Εφαρμογές Φορολογίας και Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 551

Εργασιακά δικαιώματα

– το δικαίωμα «αποσύνδεσης» (Άρθρο Ε. Αγγελόπουλος),

σελ. 546

Κοινωνική ασφάλιση

– των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (ΔΕΕ υπόθ. C- 690/15 απόφ. της 10.5.2017),

σελ. 566

Μερίσματα

– τρόπος φορολόγησής τους βάσει του άρθρου 36 ΚΦΕ (Άρθρο Κ. Σαριδάκη),

σελ. 520

Μισθωτοί του άρθρου 39 παρ. 9 Ν 4387/2016

– λογιστική αντιμετώπιση αμοιβών και εισφορών (Εφαρμογές Φορολογίας και Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 551

Ομαδική ασφάλιση

– γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου (ΑΠ 162/2017),

σελ. 568

– διαχειριστική ασφάλιση (ΑΠ 162/2017),

σελ. 568

Παροχές σε είδος

– φορολογική αντιμετώπιση (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 556

Προηγούμενη ακρόαση

- επίδοση σημειώματος του άρθρου 30 παρ. 5 ΚΒΣ (ΣτΕ 42/2017),

σελ. 563

Προσαύξηση περιουσίας

– οι αποφάσεις - σταθμοί της νομολογίας από το 2015 (Άρθρο Τ. Νιάσσου),

σελ. 535

Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας

- υποχρεώσεις χρηματιστή (ΑΠ 536/2016),

σελ. 568

Συναλλαγματικές διαφορές

– φορολογική αντιμετώπιση (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 558

Σύνταξη λόγω αναπηρίας

- απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του ασφαλισμένου (ΣτΕ 29/2017),

σελ. 567

Φορολογία εισοδήματος

– οι αλλαγές με τον Ν 4472/2017 (Σημείωμα της Σύνταξης Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 509

– οι αποφάσεις - σταθμοί για την προσαύξηση περιουσίας από το 2015 (Άρθρο Τ. Νιάσσου),

σελ. 535

– μερίσματα μεταξύ νομικών προσώπων και οντοτήτων (Άρθρο Κ. Σαριδάκη),

σελ. 520

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– αγορά λογισμικού με downloading (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 557

– μη εφαρμογή από τον προμηθευτή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους κατά την παράδοση (ΔΕΕ υπόθ. C-624/15 Απόφ. της 18.5.2017),

σελ. 563

Ωράριο

– το δικαίωμα του εργαζόμενου στην «αποσύνδεση» (Άρθρο Ε. Αγγελόπουλος),

σελ. 546