Γ. Τζίφας, ΔΠΧΑ 15 - Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες - Αλλαγές στον τρόπο αναγνώρισης των εσόδων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 140/2017, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γιώργος Τζίφας,  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην OLYMPIA AUDITORS ΑΕ, Εισηγητής Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία πρώτη συνοπτική θεωρητική προσέγγιση του νέου ΔΠΧΑ 15 και εν συνεχεία μία πρακτική ανάλυση σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται σε σύγκριση με το ΔΛΠ 18 και άλλα συναφή πρότυπα που αντικαθίστανται. Η ισχύς των αλλαγών είναι υποχρεωτική από 1.1.2018, με δυνατότητα προγενέστερης εφαρμογής από τις οικονομικές οντότητες. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Στόχος 3. Εξαίρεση εφαρμογής του προτύπου 4. Εφαρμογή του προτύπου 5. Αναγνώριση εσόδου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 6. Πρακτική εφαρμογή 7. Επίλογος   1. Εισαγωγή Το Μάιο του 2014 εκδόθηκε από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 15 - Έσοδα από συμβάσεις µε πελάτες. Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και του Αμερικάνικου Συμβουλίου των Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων («FASB») να αναπτύξουν κοινές απαιτήσεις σχετικά με τις αρχές αναγνώρισης εσόδων , ώστε να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικούς κλάδους καθώς και μεταξύ εταιρειών που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με διαφορετικά λογιστικά πρότυπα (ΔΠΧΑ, US GAAP). Το ΔΠΧΑ 15 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις οικονομικές οντότητες για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.